Go to Top

»Energetska pomoč« tudi za podjetja – za katera?

»Energetska pomoč« podjetjem – predvidenih 70 milijonov evrov

»Energetska pomoč« za fizične osebe bo v t.i. imenovanih energetskih bonih v vrednosti 150 evrov. Pomoč pa je predvidena tudi za podjetja. Gre za pomoč za blažitev posledic visokih cen energentov. Katera podjetja bodo upravičena do pomoči? Razmišljate o ustanovitvi podjetja tudi vi? Storite to na naši Data točki! Postopek registracije podjetja je hiter in enostaven! Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na 01/600-1530 in data@data.si.

Informativni izračun plače

»Energetska pomoč« gospodarstvu

Vlada je sprejela ukrepe za blaženje posledic visokih cen energentov. Več o pomoči fizičnim osebam v obliki energetskih bonov oz. solidarnostnega dodatka smo pisali v tem članku. Tokrat bomo pogledali, kakšna pomoč je predvidena za podjetja ter kako do nje. Na vladi so pripravili predlog zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. V njem je predvidena energetska pomoč v vrednosti 70 milijonov evrov.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

podjetniško svetovanje

Udeležite se brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

»Energetska pomoč« podjetjem v enkratnem znesku

Podjetjem bo »energetska pomoč« izplačana v enkratnem znesku. Znesek pomoči pa bo odvisen od višine prihodkov ter prodaje in deleža stroška energije v odhodkih. Najmanjši znesek pomoči bo predvidoma 50 evrov, največji pa okrog dva milijona evrov. Višina pomoči ne bo smela biti višja od 60 % škode, ki jo je upravičenec utrpel zaradi višjih cen energentov.

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Kdo bo dobil pomoč?

»Energetska pomoč« je predvidena oz. so do nje upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo vsaj pet zaposlenih;
  • niso bila v težavah 31.12.2019;
  • so imela vsaj 5-odstotni delež energije v strukturi odhodkov v poslovnem letu 2019;
  • so imela leta 2019 vsaj 10 tisoč evrov stroškov za energijo;
  • stroški energije jim bodo v 2022 v primerjavi z 2021 zrasli za več kot 30 odstotkov;
  • registrirani so bili do 1.12.2021.

PREVERITE PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA, KI JIH IZVAJAMO NA DATI!

Kako do pomoči?

Upravičenci bodo mogli do konca marca vložiti izjavo na Furs prek informacijskega sistema. »Energetska pomoč« podjetjem bo izplačana do 20. aprila. Če bodo upravičenci prejeli previsok znesek pomoči, bodo morali preveč izplačani del vrniti do 31. januarja 2023.

Postanite stranka računovodskega servisa DATA!

»Energetska pomoč« tudi za kmetijstvo

Predvidena je tudi pomoč kmetijstvu. Bo pa finančno nadomestilo določeno glede na vrsto zemljišča:

  • 49 evrov na hektar za trajno travinje (najmanjša upravičena površina je hektar);
  • 138 evrov na hektar za trajne nasade (najmanjša upravičena površina je 0,25 hektarja);
  • 105 evrov na hektar za orna zemljišča (najmanjša upravičena površina 0,5 hektarja).

Največja skupna upravičena površina je sto hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi. Za približno 42.000 kmetijskih gospodarstev bo namenjeno 25 milijonov evrov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja