Go to Top

Delo na praznik

Delo na praznikDelo na praznik bo v prihajajočih dneh doletelo marsikoga, ki je zaposlen v trgovinski dejavnosti, gostinstvu, turizmu, bolnicah in drugih dejavnostih, kjer mora delo potekati nemoteno. Vsaki osebi, ki je v delovnem razmerju, pripada plačilo za opravljeno delo. Delavcem pa pripadajo tudi dodatki k plači za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Eden izmed njih je tudi dodatek za delo na praznik in dela proste dneve.

Informativni izračun plače

Za delo na praznik vam pripada dodatek

Delavcu pripadajo dodatki k plači za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. ZDR-1 predvideva naslednje dodatke za delo v manj ugodnem času:

Višina teh dodatkov je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Dodatek za nedeljsko delo in delo na praznike pa se med seboj izključujeta. Pri tem je pomembno tudi, da se dodatki obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
ZDR-1 prav tako ne določa višine drugih dodatkov, ki bi izhajali iz manj ugodnega delovnega časa. To je naprimer dodatek za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času, ipd. Te naj bi določale kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti ali pa bi jih delodajalec lahko opredelil v svojih splošnih pogoji, v svoji kolektivni pogodbi delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi.

Pravni nasvet

Počitek med zaporednima delovnima dnevoma

Če delavec opravlja delo na praznik in dela proste dneve iz objektivnih, tehničnih ali organizacijskih razlogov na dan tedenskega počitka, je upravičen do takšnega počitka ob drugem dnevu v tednu.

ZDR-1 namreč jasno določa, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.

Dnevni počitek pa traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

Za več vprašanj se lahko obrnete na naše pravnike. Za ponudbo nas pokličite na 01 6001 526 ali nam pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja