Go to Top

Davčni obračun normiranca: letos prvič samo digitalno

Na Finančni upravi RS težave, ki jih zaznavajo samozaposleni, ki pripravljajo davčni obračun normiranca, pripisujejo spremembi zakonodaje, ki letos prvič od samozaposlenih, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov zahteva, da obvezno oddajo davčni obračun preko programa Silvester Fineus, torej digitalno.

Po družbenih omrežjih je bilo namreč zaslediti, da imajo predvsem tisti, ki oddajajo davčni obračun normiranca, težave s programom Silvester Fineus, zato smo se na Furs obrnili z vprašanji, če program deluje in kakšne so težave.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži »Normiranec« in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Zmotno je namreč prepričanje, da vam ni potrebno voditi poslovnih knjig!

Več informacij

»Mnenje, da je program kompliciran, verjetno izvira iz dejstva, da so zavezanci–normiranci v novem sistemu cedularne obdavčitve morali prvič oddati davčni obračun. Tega do tedaj niso bili »vajeni«, saj so do tedaj oddajali le napovedi štirikrat letno, na tej podlagi pa jim je bila narejena odmera z odločbo davčnega organa. Prehodne določbe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so zavezancem–normirancem za obdobja 2013 in 2014 izjemoma še dopuščale oddajo davčnega obračuna v papirni obliki, za davčno leto 2015 pa izjem več ni,« pojasnjujejo na Fursu.

davčni obračun normiranca

Za pripravo davčnega obračuna DohDej (DDD-DDD) morajo vsi zgoraj omenjeni uporabiti program Silvester Fineus (najnovejšo različico), svojo davčno osnovo pa fizične osebe z dejavnostjo ugotavljajo ali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ali pa – tisti, ki imajo status normiranca – davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Na Fursu zatrjujejo, da program deluje nemoteno in prilagojeno veljavnim predpisom.

Dodajajo, da je Furs že večkrat pojasnjeval zavezancem, da davčni obračun normiranca, ki vodi zgolj davčne evidence v podpornem programu Silvester Fineus, ni komplicirana. »Nasprotno. Program zavezancu ves čas omogoča in sistemsko pomoč in preverjanje pravilnosti že vpisanih podatkov, na način, da  izpiše napake in opozorila. Zavezanca tako praktično vodi preko sestavitve.

Davčni obračun normiranca (in ostalih zavezancev): najpogostejša vprašanja in odgovori

Objavljamo tudi nekaj najpogostejših vprašanj, ki jih imajo tisti s statusom normiranca v zvezi z oddajo davčnega obračuna. Naj ponovno spomnino, da je datum oddaje letnega poročila za vse davčne zavezance enak, to je četrtek, 31. marec 2016.

Normiranci, ste že izpolnili davčni obračun za lansko leto?

Klikni in deli

  • Kako davčne obveznosti prepustimo v roke računovodskega servisa?

Če bodo zavezanci prepustili davčne obveznosti v upravljanje računovodskemu servisu, ga morajo za to pooblastiti. Izpolniti morajo poseben obrazec, ki je objavljen na spletni strani e-Davki. Izpolnjen in podpisan obrazec morajo oddati pristojnemu finančnemu uradu, na območju katerega imajo prebivališče. Te storitve za Vas opravljamo v računovodskem servisu Data. Izberite paket Normiranec za akcijsko ponudbo 29 evorv + DDV mesečno. Prijavite se na svetovanja preko spletnega obrazca, nas pokličite na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na data@data.si.

  • Kaj se zgodi, ko nekdo odda napačni davčni izračun ali ga ne odda?

Če s pojmom »napačni« davčni obračun razumemo obračun, ki ob oddaji preko portala eDavki vsebuje t. i. kritične napake, potem takega obračuna zavezanec sploh ne more vložiti, ker mu sistem notranjih kontrol to prepreči. O tem zavezanec dobi tudi povratno informacijo in vsebino napake/napak.

Obračun, za katerega se izkaže, da je v njem nepravilno ugotovljena davčna obveznost zaradi pomot, napak, prenizko ali previsoko upoštevanih prihodkov ali odhodkov, davčnih olajšav in podobno, lahko zavezanec naknadno popravi (vloži popravek) v rokih in na način, kot je to predpisano s splošnimi določbami ZDavP-2 (51.-55. člen).

Zavezance, ki v predpisanem roku in na predpisan način ne oddajo davčnega obračuna, davčni organ najprej pozove k predložitvi obračuna. Zavezanec ima tudi možnost predložitve obračuna po zakonsko predpisanem roku na podlagi samoprijave, s čimer se razbremeni prekrška. (Furs)

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Morda izgleda zakomplicirano, ampak samozaposlitev prinaša tudi številne prednosti.

Več informacij
  • Na kaj vse morajo biti pozorni zavezanci pri oddaji obračuna? 

Zavezanci, ki prvič samostojno vlagajo davčni obračun, naj bodo pozorni zlasti na to, na kakšen način so v davčnem letu, za katero vlagajo davčni obračun, ugotavljali davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti: z upoštevanjem dejanskih ali z upoštevanjem normiranih odhodkov. Glede na navedeno morajo označiti in izpolniti ustrezne dele obrazca obračuna.

Prav tako naj bodo pozorni na morebitno spremembo izbranega načina obdavčitve s tekočim letom, ki je možna v okviru davčnega obračuna le enkrat in to le do 31.3. tekočega leta. Spremembe oziroma popravki že opravljene spremembe priglasitve izbranega načina ugotavljanja davčne osnove (dejanski/normirani odhodki) preko davčnega obračuna namreč niso več možni, namreč pravijo na Fursu.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja