Go to Top

Davčna olajšava za zaposlovanje – kdaj jo podjetje lahko uveljavlja?

Davčna olajšava za zaposlovanje je za podjetje mogoča, če delodajalec zaposli mlajše oziroma starejše delavce, invalide ali osebe z deficitarnim poklicem. Če imate v v zvezi s tem dodatna vprašanja, so vam na voljo naši davčni strokovnjaki. Za ponudbo posveta pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Izračunajte si plačo

Kdo lahko uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje?

Uveljavljajo jo lahko delodajalci, ki so zavezanci za plačilo davka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) oziroma po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2).
Posebej je določeno, da se davčna olajšava za zaposlovanje uveljavlja le, če se poveča skupno število zaposlenih v davčnem letu, v katerem se na novo zaposliti delavca, za katerega se uveljavlja. Zadnji dan davčnega obdobja mora biti povprečje višje od povprečja 12 mesecev v tem obdobju.

Brezplačno registrirajte podjetje

davčno svetovanje

Odprite d.o.o. na DATI

Davčna olajšava za zaposlovanje mlajših in starejših oseb

Podjetje lahko uveljavlja davčno olajšavo za zaposlitev:

  • oseb, mlajših 29 let,
  • oseb, mlajših od 25 let, ki se zaposlujejo prvič,
  • starejših od 55 let.

Kolikšna pa je pri tem olajšava? Če sklenete pogodbo o zaposlitvi za mlajšega od 29 let ali starejšega od 55 let, znižanje davčne osnove znaša v višini 45 % plače zaposlene osebe. Če pa gre prvo zaposlitev osebe, mlajše od 25 let, pa ta znaša 55 % plače te osebe.

Izračunajte si dohodnino

Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov

Davčno olajšavo podjetju prinese tudi zaposlovanje invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij:

  • imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
  • imajo 100 – odstotno telesno okvaro ali
  • so gluhe osebe.

Delodajalec, ki zaposli osebo s statusom invalida po ZZRZI, si davčno osnovo zniža v višini 50 % plače te osebe. Ob zaposlitvi invalida s 100 – odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, pa znižanje davčne osnove znaša 70 % izplačane plače te osebe. Olajšava 70 % plače zaposlenega je mogoča tudi, če zavezanec zaposluje invalide nad predpisano kvoto.

Izberite dobrega računovodjo

Davčna olajšava za zaposlovanje oseb z deficitarnim poklicem

Podjetje lahko zniža davek z zaposlitvijo oseb s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Poklic kandidata za zaposlitev moram biti naveden na seznamu poklicev iz pravilnika, določnega s strani ministra za delo. Ogledate si ga lahko na tej povezavi.

V tem primeru lahko uveljavljate znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe.

Če imate podjetje, preberite tudi naše prispevke o obdavčitvi s.p. in obdavčitvi d.o.o.! Za individualen posvet z davčnim strokovnjakom pa pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Prijavite se na e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja