Go to Top

Davčna izvršba: Kaj vam lahko FURS vzame?

Davčna izvršba napram nerednim plačnikom davčnih obveznosti

Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki prestraši tako podjetnike, podjetja kot fizične osebe. Vsekakor pa se ga nimajo za bati tisti, ki imajo sproti poravnane vse davčne obveznosti. Izvršba se sproži proti tistim, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti.

Informativni izračun plače

Davčna izvršba je mogoča v različnih situacijah in na različne načine: na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah, na denarne terjatve dolžnika, na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje in na nepremično premoženje, delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Davčna izvršba na denarna sredstva

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Izvršba na dolžnikove denarne prejemke, ki se štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, je mogoče seči le do določene višine. To je dve tretjini prejemka, vendar mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače (bruto).

Tistim dolžnikom, ki preživljajo še družinske člane, ostane še višji znesek saj so za te primere določena merila v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči. Posebnost je, da omejitve veljajo za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Torej, če nekdo v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev ali nekaj dodatno, izvrševalec sklepa upošteva omejitve za vsak posamezen mesec. Navedeno pomeni, da lahko dolžniku v mesecu ko prejme plačo in nagrado za uspešnost zasežejo vse kar je več kot 76% minimalne plače.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davčna izvršba ni vedno mogoča

Spodaj navajamo denarne prejemke in predmete, ki so iz davčne izvršbe izvzeti:

  • preživnina,
  • odškodnina zaradi telesne poškodbe,
  • denarna socialna pomoč,
  • varstveni dodatek,
  • otroški dodatek,
  • starševski dodatek,
  • štipendija,
  • denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja,
  • predmeti, ki so dolžniku in članom njegovega gospodinjstva nujno potrebni za gospodinjstvo in osebno rabo (obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo itd., hrana in kurjava za šest mesecev, živina in stroji, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti, predmeti, ki imajo za dolžnika posebno osebno vrednost (poročni prstan, redi, medalje, fotografije itd.), nujni medicinsko-tehnični pripomočki itd.

BRUTO NETO PLAČA

Davčna izvršba na denarne terjatve dolžnika

Dolžniku se lahko tudi zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika, do višine njegovega dolga. Dolžnikovemu dolžniku se naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune po sklepu o izvršbi (FURS-u) in ne na račun dolžnika.

pravno svetovanje

Davčna izvršba na nepremično premoženje ali deleže v družbi

FURS imam tudi možnost, da v kolikor neporavnanih obveznosti ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali premičnega premoženja, se davčna izvršba lahko opravi iz nepremičnega premoženja, deleža družbenika v družbi in premoženjskih pravic. Izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Posebnosti najdemo tudi pri podjetjih saj obstajajo omejitvi pri izvršbi. Pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, davčna izvršba ni mogoča na stroje, orodje in druge delovne priprave, če te stvari dolžnik nujno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prav tako izvršba ni možna na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, če ne presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Vse navedeno drži, a pozor: če dolžnik davka ne plača v šestih mesecih od dneva zapadlosti in se je v tem času brez uspeha poskušala opraviti davčna izvršba iz dohodkov in drugega premoženja, se davek lahko izterja tudi iz sredstev naštetih v prejšnjem odstavku.

Predlagamo, da tako podjetja in podjetniki kot fizične osebe, redno spremljajo svoje davčne obveznosti, tako da davčna izvršba ne bo problem. Glede na veljavno zakonodajo je kar nekaj instrumentov na voljo, da se s FURS-om dogovori, odlog, obročno odplačevanje in v izjemnim primerih tudi odpis davčnih dolgov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja