Go to Top

Dan državnosti: nekoč in danes

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija. Dan državnosti spada med dela proste dni v Republiki Sloveniji. Na ta dan se spominjamo na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Bi se podali na samostojno podjetniško pot? Ustanovitev podjetja je pri nas hitra in enostavna.

Informativni izračun dohodnine

Kot smo že navedli gre za dela prost dan, a ne za vse. Nekateri morajo delati tudi na dela proste dneve. Delavcu, ki dela na dela prost dan, pripadajo dodatki. Ali veste kateri?

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Za tolmačenje delovnopravne zakonodaje se obrnite na naše pravnike.

Dan državnosti: Slovenija nekoč in danes

Statistični urad je ob prazniku pripravil primerjavo nekaterih statističnih podatkov na demografskem, gospodarskem in okoljskem področju. V nadaljevanju navajamo nekatere med njimi.

Demografski podatki

Dan državnosti: nekoč in danesLeta 1991 je bila povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9 leta, januarja 2019 je bila povprečna starost prebivalcev 43,4 leta.

Leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 21 % prebivalcev mlajših od 15 let. Leta 2019 je bil mlajših od 15 let je le še 15 % prebivalcev.

Leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 11 % prebivalcev starejših od 65 let. Leta 2019 je bilo starejših od 65 let že skoraj 20 % prebivalcev.

V letu 1991 je bilo v Sloveniji manj kot 400.000 upokojencev (to so prejemniki starostne, invalidske, družinske ali vdovske pokojnine); na začetku leta 2019 jih je bilo upokojencev že 617.000.

V šolskem letu 2018/19 je bilo vpisanih v prvi razred skoraj 39.000 manj prvošolcev kot v šolskem letu 1991/92.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Gospodarski podatki

Inflacija v letu 1991 je bila skoraj 250-odstotna. Leta 2018 je bila inflacija na letni ravni 1,4- odstotna.

Prav tako se je spremenila struktura gospodarstva od leta 1991. Delež dodane vrednosti iz kmetijskih dejavnosti v skupni dodani vrednosti BDP se je zmanjšal s 5,7 % (1991) na 2,2 % (2018). Zmanjšal se je tudi delež dodane vrednosti iz industrije in gradbeništva: s 44 % (1991) na 33,2 % (2018). Povečal se je delež dodane vrednosti iz storitev: in sicer s 50,3 % v letu 1991, na 64,6 % v letu 2018.

Pravni nasvet

Okoljski podatki

Podatki na področju okolja kažejo, da se spreminja odnos do okolja.

Podatki za leto 1991 niso dostopni. V let 2012 je v Sloveniji nastalo 426 kg odpadkov na prebivalca.

V 2017 je v Sloveniji nastalo 478 kg odpadkov na prebivalca.

Razveseljivo je, da se iz dneva v dan povečuje delež ločeno zbranih odpadkov. V letu 2002 je bilo tako ločeno zbranih odpadkov 8,6 %, leta 2017 pa skoraj že 70 % ločeno zbranih odpadkov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja