Go to Top

Pravo

Ste bili žrtev nepoštene poslovne prakse?

Podjetja v zadnjih časih poskušajo kupce vse pogosteje na tak ali drugačen način prepričati v nakup njihovih cenovno neugodnih ali nekakovostnih izdelkov in storitev. So tudi vas kdaj prepričali v nakup izdelka, za katerega sprva niste bili zainteresirani? Potemtakem ste bili žrtev nepoštene poslovne prakse. Poslovna praksa se nanaša na dejavnosti, ki so povezane s promocijo, prodajo ali dobavo izdelka potrošnikom in zajema vsako dejanje, opustitev, ravnanje, predstavitev ali poslovno komuniciranje, Nadaljuj z branjem

Katere vrste dela se bodo štela za osebno dopolnilno delo?

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavili Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu. Kaj vsebuje Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu? Predlog vsebuje podrobneje opisana dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, način priglasitve tega dela, obrazec in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vrednotnice ter druge podatke za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni Nadaljuj z branjem

Vstopite v poslovni svet s franšizingom!

Vsi tisti, ki bi želeli postati podjetniki, a nimate poslovne ideje, lahko vstopite v poslovni svet s franšizingom,  ki ponuja mnoge prednosti in olajša vstop v svet podjetništva. Kaj je franšizing? Franšizing je oblika poslovnega sodelovanja, za katero je značilno, da ena pravna oseba drugi pravni osebi daje za določeno obdobje in proti plačilu pravico do uporabe imen blagovnih znamk in patentov, ključne komponente poslovnega sistema (oprema, pohištvo,..), svoj know-how (praktične informacije), Nadaljuj z branjem

Oznaka CE in obveznosti prodajalca

Številne izdelke je treba pred prodajo v EU, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveški označiti z oznako CE. Oznaka CE je dokazilo o skladnosti izdelka s predpisi EU, kar olajšuje prosti pretok proizvodov na evropskem trgu. Z oznako CE na izdelku proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da izdelek izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za uporabo oznake CE in tako je izdelek mogoče prodajati v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) –  v vseh Nadaljuj z branjem

Oznake alergenov po novem obvezne

Gostinci in trgovci bodo morali od 13. decembra 2014 označevati alergene v živilih. Takrat namreč začne veljati uredba, s katero izvajamo evropsko uredbo o zagotavljanju informacij o živilih porabnikov. Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Oznake alergenov po novem obvezne was last modified: marec 11th, 2015 by Data d.o.o.

Odgovornosti delodajalca glede varnosti pri delu

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost in zdravje pri delu vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom. Vendar je, glede na najnovejše raziskave, zavedanje vodstva podjetij glede delodajalčevih odgovornosti na tem področju na nizki ravni, kar je najverjetneje posledica neozaveščanja in neusposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Makroekonomski stroški nezgod in bolezni predstavljajo približno 5,2 odstotka potencialnega bruto družbenega Nadaljuj z branjem

Kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost?

Podjetje, ki si želi imeti trdne temelje in si zagotoviti gospodarsko rast, se mora uspešno prilagajati trgu, na kateremu se vsakodnevno pojavljajo nove tehnologije. Ravno rastoča uporaba digitalnih tehnologij  in ostrejša svetovna konkurenca sta dva izmed razlogov za krajo poslovnih skrivnosti. Glede na številne študije je bilo v preteklih desetih letih eno od petih podjetij v EU tarča poskusa kraje poslovnih skrivnosti. Leta 2013 je 25 odstotkov podjetij poročalo o vsaj Nadaljuj z branjem

Kdo lahko pomaga podjetniku pri prodaji na stojnici?

Pisali smo že o pogojih za prodajo na stojnici, tokrat pa smo vam pripravili informacijo o tem, kdo lahko v teh prazničnih dneh podjetniku pomaga pri prodaji izdelkov na stojnici. Obstaja več različnih oblik pogodb zaposlitve in podjetnik, ki ima med svojimi dejavnostmi navedeno tudi prodajo izdelkov na stojnici, lahko za prodajo angažira: Družinskega člana – kratkotrajno delo Študenta – delo prek napotnice Zaposli osebo za določen čas Posameznika s podjemno pogodbo Upokojenca-občasno Nadaljuj z branjem

Obrazec PDM-1 – Sporočilo o prostem delovnem mestu

Vsi, ki boste želeli javno objavo prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje ali posredovanje kandidatov za zaposlitev preko ZRSZ,  morate podatke o prostem delovnem mestu sporočiti s pomočjo obrazca PDM-1. Obrazca ni mogoče kupiti v papirnicah, lahko ga natisnete na spletni strani ali pa enostavno izpolnite v elektronski obliki. Obrazec PDM-1 – Sporočilo o prostem delovnem mestu was last modified: marec 5th, 2015 by Data d.o.o.

Poznate razlike med komisijsko in konsignacijsko pogodbo?

Komisijska in konsignacijska prodaja se danes uporabljata v mnogih panogah, ne samo za rabljena vozila in drugo rabljeno blago. Komisijska pogodba marsikateremu trgovcu omogoča prodor na trg, v več primerih pa je tudi pogoj za obstoj na njem. Komisijska prodaja običajno pomeni občutno zmanjšanje stroškov financiranja zalog, hkrati pa pomeni tudi znižanje tveganja neprodaje blaga. Komisijska oz. konsignacijska prodaja je prodaja v svojem imenu za tuj račun. Komisijska prodaja je Nadaljuj z branjem

Garancija za potrošnike v EU

Potrošniki lahko skladno z zakonodajo EU uveljavljajo pri kupcu najmanj dveletno garancijo. V nekaterih državah je lahko določen tudi daljši zakonski garancijski rok. Ko potrošnik kupi izdelek se odnos med podjetjem in stranko še ne zaključi. Tudi po dostavi izdelka je podjetje še vedno deloma odgovorno, če se izkaže, da ima izdelek napako. Proizvajalci in uvozniki so tudi odgovorni za škodo, ki je posledica napake na izdelku. Če napaka kupcu povzroči škodo (smrt, poškodba, škoda na Nadaljuj z branjem

3 pravne zagate, katere lahko izkusijo podjetniki

Ko se posameznik/ca odloča za ustanovitev podjetja, se mora soočiti z vrsto pravnih zadev, katerim mora posvetiti veliko pozornosti. Manjša napaka in nepremišljen korak ima lahko velike posledice v prihodnosti. V članku vam navajamo 4 pravne zagate, katerih nikakor ne smete spregledati. 3 pravne zagate, katere lahko izkusijo podjetniki was last modified: april 22nd, 2015 by Data d.o.o.