Go to Top

Kadri

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji se prilagaja določbam Zakona o tujcih (ZTuj). Direktiva 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah. O zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev smo pisali že tukaj. “Vse na enem mestu” tudi za tujce V tujsko zakonodajo se uvaja  t. i.  načelo “vse na enem mestu” za vse tujce, ki bodo zaprosili za Nadaljuj z branjem

V katerih primerih vam pripada nadomestilo plače?

Pravice do nadomestila plače ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Kdo ima pravico do nadomestila plače? Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo: zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno Nadaljuj z branjem

Katere obrazce morajo oddajati izvajalci dopolnilnega dela?

Izvajalci osebnega dopolnilnega dela morajo Finančni upravi oddajati napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz zaposlitve in poročila o doseženem prihodku. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela oddati do 10. v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu. Izvajalec mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati Nadaljuj z branjem

Kdo lahko opravlja občasno delo?

Občasno (ali začasno) delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Določila občasnega dela ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-C). Kdo lahko opravlja občasno delo? Upravičenec do občasnega dela je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca. Kolikšen je obseg občasnega Nadaljuj z branjem

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih

Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) urejajo določbe členov 159. do 164. ZDR-1. Kolikšen je zakonsko določen minimalni letni dopust? Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavcu, katerega delovna Nadaljuj z branjem

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo za osebe s statusom invalida, osebe s 100-odstotno telesno okvaro ali gluhe osebe. Kdo lahko uveljavlja olajšavo? Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo delodajalci, ki so: zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali zavezanci po Zakonu o dohodnini. Za koga velja olajšava? Delodajalci lahko uveljavljajo davčno olajšavo za naslednjo skupino oseb: osebe s s statusom invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju Nadaljuj z branjem

Zavod se bo v letu 2015 še intenzivneje posvetil delodajalcem

Zavod za zaposlovanje ima kot osrednja ustanova na trgu dela odločilno vlogo pri zmanjševanju posledic brezposelnosti in odpravljanju neskladij na trgu dela.  Letos se bo tako Zavod še intenzivneje posvetil delodajalcem in njihovim združenjem. Oblikovali bodo tako imenovane “tailor made” programe, ki bodo po meri delodajalcev in bodo odgovorili njihovim potrebam na trgu dela. V letu 2015 se ne bodo posvečali le mladim, temveč tudi drugim uporabnikom Zavoda, še posebej Nadaljuj z branjem

Kateri družinski člani lahko podjetniku pomagajo pri delu?

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno vsebuje novosti v zvezi z opredelitvijo dela in zaposlovanja na črno, ena izmed novosti je poenostavljena ureditev kratkotrajnega dela. Katera dela ne štejejo za delo na črno? Vrste dela, ki ne štejejo za zaposlovanje na črno in jih lahko posamezniki opravljajo brezplačno, so kratkotrajno, nujno, humanitarno, karitativno, prostovoljsko in dobrodelno delo ter delo za invalidske organizacije. Pomembnejše novosti v zvezi s temi Nadaljuj z branjem

Ste vedeli? Ekipa izurjenih svetovalcev vam poišče top kadre

Iskanje top kadrov za delo v marsikaterem podjetju predstavlja dolgotrajen in pogosto drag postopek. Ob velikem številu prejetih prijav se podjetja srečujejo tudi s problemom preverjanja kandidatove sposobnosti, motiviranosti za delo, osebnostnih lastnosti in seveda napovedi, ali bo bodoči sodelavec uspešen pri delu. Posredovanje brezposelnih oseb na razpisana prosta delovna mesta je ena izmed osnovnih in najpomembnejših dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje. Zavod je zato na večjih uradih za delo v Nadaljuj z branjem

Ukinjeno dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela za večinske lastnike

V Uradnem listu RS je objavljena sprememba Pravilnika glede zaposlitve brez kontrole trga dela za večinske lastnike. Po novem Pravilniku, ki je stopil v veljavo 21. 2. 2015, se tujci, ki so večinski lastniki podjetja, zaposlujejo pod istimi pogoji kot ostali tujci, ki niso večinski lastniki podjetja, torej s kontrolo trga dela. Vse vloge vložene pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah se rešujejo skladno z določili Pravilnika iz leta 2011, torej, Nadaljuj z branjem

Podjetniki začetniki, učite se na tujih napakah!

Imate idejo in ste odločeni postati eno izmed vodilnih podjetij na trgu v svoji panogi? Vse lepo in prav, sanje so dovoljene! Lahko uspete, daleč od tega, da to ni mogoče, vendar ne smete pozabiti, da ste komaj na začetku svoje poslovne poti in nimate “kilometrine”, ki bi vam prinesla izkušnje, ki jih potrebujete na svoji podjetniški poti. Preden skočite v podjetništvo, smo vam pripravili nekaj napotkov “starejših” podjetnikov, s Nadaljuj z branjem

Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžni delojemalcem zagotoviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. Delavci v podjetju, med njimi tudi študenti in dijaki ter delavci, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe, morajo biti po zakonu usposobljeni iz varstva in zdravja pri delu. Usposabljanje zajema teoretični in praktični del ter preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Usposabljanje pa se ne opravi Nadaljuj z branjem

Uspešni podjetniki se nenehno izobražujejo!

Podjetništvo je v zadnjem času v vzponu.  Velik potencial nosijo mladi, ki pritiske gospodarskih razmer na področju zaposlovanja občutijo v zelo veliki meri. Zato je izobraževanje glede podjetništva še kako pomembno. Izobraževanje je neprekinjen proces, zato je vsako novo znanje dobrodošlo, predvsem pa v sferi podjetništva potencialno uporabno. Zaradi vse večje orientiranosti v smeri podjetništva je za posameznike pomembno, da se aktivno vključijo v podjetniški koncept razmišljanja in tako postavijo Nadaljuj z branjem

Kako izbrati pravega prodajalca?

Prodaja je zelo pomembna za preživetje in uspeh podjetja. Učinkovitost prodajalca poleg talenta za prodajo določajo še znanja in veščine, vedenjski slog in osebna naravnanost. Nekatere od teh dejavnikov je mogoče razvijati in izboljšati, nanje pa moramo biti pozorni že pri izbiri kandidatov. V Sloveniji imamo malo zares dobrih prodajalcev, predvsem v prodaji na drobno, in tudi malo podjetij, ki kakovostno usposabljajo prodajno osebje. Pogosto so prodajalci v trgovinah nezainteresirani Nadaljuj z branjem