Go to Top

Znižate davčno osnovo in optimizirate davčne obveznosti?

Znižate davčno osnovo lahko tudi ob koncu leta?

Znižate davčno osnovo lahko le za čas tekočega leta. Bliskovito se namreč približuje konec poslovnega/davčnega leta, kar pomeni, da bo s tem tudi konec možnosti optimiranja davčnih obveznosti. To velja v smislu preveritve pravilnosti in optimalnosti davčne osnove od katere plačujejo podjetja in podjetniki davke na dobiček.

Informativni izračun plače

Kako si torej lahko znižate davčno osnovo? Si lahko znižate davčno osnovo s sprotnim spremljanjem poslovnih dogodkov

S svojim računovodjem preverite, če so poslovni dogodki in vrednosti le-teh skladni z dejanskim stanjem. Zakonodaja, ki obsega to področje je zajeta v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Preverite tudi če so ti tudi skladni z morebitnimi internimi pravilniki podjetja:

  • Ali veste, kako si se lahko znižate davcno osnovo?Ali so vsi izdani računi tudi dejansko že opravljene storitve oz. opravljene dobave?
  • Ali tudi vsi prejeti računi že predstavljajo dejanski poslovni dogodek ali za kakšno nabavo ali strošek storitev še niste prejeli računa?
  • Osnovna sredstva in drobni inventar v manjših vrednostih (manj kot 500€) lahko predstavlja strošek že v letu nabave
  • Druge investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva lahko pomenijo davčno olajšavo v višini 40% nabavne vrednosti (ne investicije za pohištvo, avtomobile itd.)
  • Investicije v vlaganja v raziskave in razvoj pomenijo davčno olajšavo 100% (pomembno zlasti za inovativna podjetja v obdobju razvoja ideje, prototipov ipd.)
  • Druge olajšave: donacije, zaposlovanje mladih in starejših, financiranje II. pokojninskega stebra za zaposlene itd.
  • Prenos nepokrite izgube (iz prejšnjih let) do višine 50% letošnje davčne osnove
  • Prenos neizkoriščenih davčnih olajšav za investicije (iz preteklih let, kadar je bila izkazana izguba)

Želim se prijaviti na e-novice

Znižate davčno osnovo lahko le s sprotnim spremljanjem in davčno optimizacijo

Naši davčni strokovnjaki so mnenja, da je vse navedeno potrebno spremljati že sproti, vendar se velikokrat zgodi, da je tok podjetništva tako hiter, da mimogrede zmanjka podjetnikom časa za optimiranje. Sami po sebi so praviloma usmerjeni v prodajo, ustvarjanje dohodkov, doseganje ciljev in izpolnjevanje izzivov in prav ti lahko znižate davčno osnovo s strokovno pomočjo!

 

Data d.o.o., Sabina Dimnik

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja