Go to Top

Za zagon inovativnega podjetja do 54.000 evrov

Za zagon inovativnega podjetja lahko pridobite do 54 tisoč evrov subvencije. Slovenski podjetniški sklad (SPS) je namreč objavil razpis P2 2017 – Spodbude za za zagon inovativnih podjetij. Prek razpisa lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopajo do nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Kaj bi raje, s. p. ali d. o. o.? Pa veste, kaj je za vas tudi bolje?

Več informacij

Na razpis se lahko prijavijo vsa inovativna mlada podjetja, ki so bila oziroma bodo ustanovljena od 1. januarja 2016 do 15. marca 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma priglasitve pri pristojnem organu). Skupno bodo olajšali tržni preboj 4o podjetjem. To pomeni, da je na voljo več kot 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. O spodbudah za zagon inovativnega mladega podjetja smo sicer že pisali, izpostavili pa smo tudi druge razpise, za pridobitev sredstev – Za start up podjetja letos več kot šest milijonov evrov.

Prijava na izobraževanje

zagon inovativnega podjetja

Do 54.000 evrov subvencije za zagon inovativnega podjetja

Za zagon inovativnega podjetja, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko mlado podjetje prejme do 54 tisoč evrov subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:

  • kritje stroškov, nastalih od 1.9.2016 do 31.7.2017 v višini do 10.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih od 1.8.2017 do 31.1.2018 v višini do 12.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 1.2.2018 do 28.2.2019 v višini do 32.000 EUR

Pogoji kandidiranja in merila za ocenjevanje vlog so natančno pojasnjeni tukaj.

Prijava na izobraževanje

Kaj mora vsebovati vloga za pridobitev sredstev za zagon inovativnega podjetja?

Vloga mora vsebovati prijavni list za sofinanciranje. Nahaja se na spletu, posredovati pa jo je treba tako elektronsko kot tudi v tiskani obliki. Prijavnemu listu morate dodati predstavitev startup projekta, skupaj s finančnim načrtom (obrazec najdete na spletni strani SPS), in notarsko listino oziroma drug dokument, ki izkazuje oblikovanje osnovnega kapitala. Celotna vsebina vloge mora biti predložena v fizični obliki – po pošti ali neposredno na sedež SPS. Natančna navodila najdete tukaj.

Rok za predložitev vlog za pridobitev sredstev za zagon inovativnega podjetja je 18. 4. 2017.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog. Rezultati razpisa pa bodo tudi objavljeni na spletnih straneh SPS, saj gre za informacije javnega značaja.

Spodbude za zagon inovativnega podjetja že vse od leta 2006

Slovenski podjetniški sklad že od leta 2006 ponuja spodbude za zagon inovativnih podjetij, mlajših od 14 mesecev. V zadnjih desetih letih je podprl okoli 650 inovativnih start-upov, od tega pa jih je kar 87 odstotka preživelo. To so podjetja, ki so ustvarila preko 1000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Prijava na izobraževanje

Smo v vas prebudili željo po podjetništvu? Če imate namreč dobro idejo, je spodbud za zagon novoustanovljenih podjetij veliko. Registracija podjetja, s. p. ali d. o. o., pa je na VEM točki DATA brezplačna, hitra in enostavna! Pokličite naše podjetniške svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si ter se dogovorite za individualni termin.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja