Go to Top

ZJN-3B že v veljavi – kako bo ta vplival na javna naročila?

ZJN-3B je začela veljati s 1. januarjem 2022

ZJN-3B je novela Zakona o javnem naročanju, ki jo je Državni zbor sprejel 13.7.2021, z letošnjim letom pa prihajajo njene določbe v veljavo. Spreminjajo se mejne vrednosti za naročila male vrednosti, za katere ni potrebno izvesti javnega razpisa. Potrebujete pomoč naših pravnih svetovalcev? Pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja!

Informativni izračun plače

ZJN-3B in nove mejne vrednosti

ZJN-3B prinaša dvig meje vrednosti pri naročilih male vrednosti, kjer ni potrebno izveste javnega razpisa. Pri gradnjah se ta meja zvišuje iz prejšnjih 40.000 evrov na 80.000 evrov. Medtem za ostala naročila blaga in storitev velja nova vrednost 40.000 evrov (prej 20.000 evrov). Na infrastrukturnem področju ostajajo mejne vrednosti nespremenjene.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

ZJN-3B in manj papirologije

Z namenom transparentnosti se mora vsa dokumentacija objavljati zgolj na portalu javnih naročil. Izjema so le tiste vrste datotek, ki zaradi svoje oblike ali velikosti niso primerne ali jih ni mogoče objaviti na portalu javnih naročil. Na tem portalu se objavljajo tudi vse odločitve o oddaji javnih naročil, tudi tiste odločitve k postopku pogajanja brez predhodne objave. Novela ZJN prinaša tudi poenostavitev in sicer ponudnikom ni več treba vsakič znova prilagati potrdil o nekaznovanosti. Velja izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev pred rokom za oddajo ponudb ali je pridobljen najpozneje v roku 90 dni po roku za oddajo ponudb.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

pravno svetovanje

Informativni izračun za normirance

Novela ZJN in konkurenčni postopek s pogajanji

Ob izpolnjenih zakonskih pogojih, lahko naročnik neuspešno izveden postopek javnega naročila nadaljuje brez novega obvestila o naročilu na portalu eJN, temveč ponudnike zgolj povabi k oddaji ponudb s povabilom, pri tem pa si pridrži pravico, da odda naročilo na podlagi prvih ponudb.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Nova določitev pravnomočnosti oddaje javnega naročila v noveli ZJN

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva v pred-revizijskem ali revizijskem postopku v skladu z ZPVPJN.

 PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNI  WEBINAR  ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

ZJN in seznam negativnih referenc

V zakonu se tudi spreminja naziv Evidence gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki se po novem imenuje Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Uvrstitev v Evidenco ni več obvezna v vsakem primeru ugotovitve prekrška po ZJN-3 na sodišču, ampak o tem odloča sodišče glede na okoliščine primera. Naročnik ima torej s prejemom novele, večjo diskrecijsko pravico.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Neobičajno nizke ponudbe po novem ZJN

Naročnik lahko sedaj ob predhodni izvedbi zakonsko predpisanih predhodnih postopkov in ob posvetovanju s ponudnikom zavrne ponudbo, če je ta neobičajno nizka. Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja