Go to Top

Zavarovanje za tujce v Sloveniji – kako so lahko zavarovani?

Zavarovanje za tujce je v Sloveniji urejeno na več različnih načinov. Tujec se lahko zavaruje na različnih osnovah. Tudi za tujce poznamo obvezno, dodatno, dopolnilno in komercialno oziroma potovalno zavarovanje. Preverimo, kakšni so pogoji zavarovanja pri vsaki od možnosti.

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

Obvezno zavarovanje za tujce v Sloveniji

Vsakega tujca, ki je v Sloveniji zaposlen, je delodajalec ob nastopu na delo prijavil v sistem socialnega zavarovanja (M-1). Socialno zavarovanje v Sloveniji pokriva tudi osnovno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Po prijavi v zavarovanje, ZZZS tujcu na začasni naslov v Sloveniji pošlje kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo lahko uporablja za zdravniške preglede in posege v Sloveniji. To kartico ZZZS izda enkrat, ob prvi prijavi v zavarovanje. Ko se prijava v zavarovanje spreminja ali podaljšuje (M-3), tujec ne dobi nove kartice, saj stara še velja in se spremembe vanjo zabeležijo elektronsko.

Informativni izračun plače

Tujce, ki so EU državljani, delodajalec v zavarovanje prijavi za trajanje njihove pogodbe o zaposlitvi. Za tujce, ki niso EU državljani, pa mora delodajalec predhodno dobiti dovoljenje za delo in za prebivanje. Brez tega dokumenta, mu bo ZZZS prijavo v zavarovanje za tujce zavrnil. Tujci tretjih držav, ki so zaposleni, so v obvezno zavarovanje prijavljeni za čas trajanja njihovega dovoljenja za delo in prebivanje. Tujcu, ki je v postopku podaljšanja svojega dovoljenja za delo in prebivanje, bo upravna enota izdala potrdilo o vloženi prošnji, na osnovi katerega mu lahko delodajalec podaljša (M-3) prijavo v zavarovanje za čas reševanja vloge. To je potrebno v situacijah, ko novo dovoljenje za delo in bivanje še ni izdano pred potekom starega.

Veste, kakšen regres vas čaka v 2023?

V obvezno zdravstveno zavarovanje so prijavljeni tudi tujci, ki so v Sloveniji samozaposleni. Medicinske storitve lahko koristijo na enak način kot zaposleni. Tujec se lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi kot občan le, če je v Sloveniji že pridobil dovoljenje za stalno prebivanje. Ob sklenitvi obveznega zavarovanja lahko kontaktirajo še poljubno zavarovalnico za sklenitev dopolnilnega ali dodatnega zavarovanja.

Preberite tudi – Kilometrina 2023, kakšni zneski veljajo?

Zavarovanje za tujce – družinski člani

Tudi družinski člani tujca se v Sloveniji lahko prijavijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Seveda obstajajo določene omejitve in postopki, ki jih oseba mora opraviti. V kolikor ima oseba urejeno obvezno zavarovanje za tujce preko zaposlitve, lahko zaprosi tudi za prijavo v zavarovanje za svoje ožje družinske člane (zakonec, otroci). Pogoj za vpis v obvezno zdravstveno zavarovanje je, da družinski člani že imajo prijavljen naslov začasnega prebivališča v Sloveniji. Izjema so le državljani držav, s katerimi ima Slovenija meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju. Sem spadajo države EU in EGP, BiH, Srbija, Črna Gora, Severna Makedonija in Avstralija. V teh primerih lahko vlagatelj uredi zavarovanje v Sloveniji svojim družinskim članom tudi, če oni ne bivajo v Sloveniji. Je pa potrebno v vsakem primeru dokazovati, da družinski člani v matični državi niso obvezno zdravstveno zavarovani. Vlogo mora oddati vlagatelj pri pristojni izpostavi ZZZS skupaj z dokazili in izpolnjenim obrazcem M-DČ.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

podjetniško svetovanje

 Normirani s.p. 2023 – kakšen vpliv imajo dohodninske spremembe?

Zavarovanje za tujce in meddržavni sporazumi o socialnem zavarovanju

Državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjena meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, lahko koristijo storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi v Sloveniji. Morajo si pa pred potovanjem ali selitvijo v Slovenijo priskrbeti potrdilo, ki dokazuje, da ima oseba v tej državi urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Obrazci se imenujejo SRB/SI 03, SI/BIH 03, SI/MNE 03, SI/RM 03 – odvisno od države, iz katere oseba prihaja. Mimogrede, v našem podjetju nudimo tudi storitve za tujce! Ne le, da tujcem pomagamo pri ustanovitvi podjetij v Sloveniji, ampak nudimo tudi pomoč pri pridobivanju dovoljenj za delo in bivanje v Sloveniji! Za več informacij lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Preberite še – Podaljšanje delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji – kako?

EU kartica zdravstvenega zavarovanja

Vse osebe, tudi tujci, ki so v Sloveniji prijavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje pa lahko zaprosijo tudi za EU kartico zavarovanja. EU kartica zavarovanja velja v vseh državah EU, EGP, Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, BiH, Črni Gori, Severni Makedoniji ter Srbiji. Za kartico mora oseba zaprositi pred odhodom v tujino. Na tej podlagi lahko uživa vse ugodnosti, ki jih zdravstveno zavarovanje pokriva v Sloveniji. Načeloma se EU kartica izda za obdobje 1 leta. Pri državljanih tretjih držav pa se izda za čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje, v kolikor je ta krajši od 1 leta.

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Komercialno zavarovanje za tujce v Sloveniji

Če tujci v Sloveniji niso zaposleni, se v obvezno zavarovanje ne morejo prijaviti. Ampak, če bivajo v Sloveniji, morajo vsi tujci imeti urejeno zavarovanje, ki pokriva vsaj nujne medicinske storitve v Sloveniji. Pokrivati mora torej enako (ali več) kot pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Veljavno mora biti ves čas njihovega nameravanega bivanja v Sloveniji. Sklenejo ga lahko pri poljubni zavarovalnici, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Same zavarovalnice imajo različne ponudbe glede samega kritja – za nujne medicinske storitve pa se smatra vsako kritje, ki je enako ali višje od 30.000 EUR.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja