Go to Top

Zaščita podjetniške ideje in posla – 12. Dnevi podjetništva

Zaščita podjetniške ideje? Zaščita podjetniškega posla? Ko govorimo o teh dveh terminih imamo v mislih glede zaščite podjetniške ideje zaščito  intelektualne lastnine, glede zaščite podjetniškega posla pa o zaščiti poslovne skrivnosti. Zaščita podjetniške ideje in posla vam bo predstavljena že v tem članku. Podrobneje, pa boste imeli možnost se s to temo seznaniti na 12. Dnevih podjetništva, ki jih organizira podjetje Data d.o.o.. Predavanja z naslovom »Zaščita podjetniške ideje in posla – znotraj podjetja«  se boste lahko udeležili  20.11.2019 v prostorih in na sedežu podjetja Data d.o.o.. Že imate brezplačno vstopnico za 12. Dneve podjetništva? Prijave so odprte do zapolnitve mest, zato se čimprej prijavite!

Prijava 12. Dnevi podjetništva

Zaščita podjetniške ideje?

Dokler je podjetniška ideja le v “fazi ideje” oziroma drugače povedano “zgolj miselni konstrukt”, je ni mogoče zavarovati. Možno pa jo je zavarovati že v fazi nastajanja (seznanjenje tretjih oseb z idejo, podajanje osnutkov o sami ideji).

Zaščita takšne ideje v fazi nastajanja? Kako in na kakšen način?

Pravniki Data d.o.o. svetujejo, da sklenete z osebami, ki jim je bila ideja predstavljena, Pogodbo o nerazkritju informacij (ang: Non-disclosure agreement, NDA), in sicer iz razloga, da je ne bi le-te uporabile oziroma zlorabile. Na ta način lahko podjetnik prepreči razkritje ideje in si s tem zagotovi sodno varstvo. Kaj naj vsebuje Pogodba o nerazkritju informacij? Kateri so instituti intelektualne lastnine? Kakšne so posledice kršitve pravic intelektualne lastnine? Na Vaša vprašanja bo na Dnevih podjetništva 2019 odgovorila Manja Veličkovič.

 

Manja Veličkovič, Data d.o.o.

Predavateljica je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Po zaslugi dolgoletnih izkušenj, med drugim v sodstvu in odvetništvu, svetuje na področjih gospodarskega, izvršilnega in delovnega prava ter na drugih področjih civilnega prava. Zaradi vsakodnevnega stika s podjetniki pozna težave delodajalcev in jim nudi strokovno podporo pri usklajevanju poslovanja z zakonodajo.

 

 

Ko je podjetniška ideja v celoti dokončana pa je zaščita mogoče, v kolikor:

Zaščita podjetniškega posla?

Informacije za katere podjetnik ne želi, da so razkrite konkurenčnim podjetjem, predstavljajo poslovno skrivnost. Kaj vse spada pod poslovno skrivnost? Kako varovati poslovno skrivnost? Kakšne so posledice kršitve poslovne skrivnosti? Slednje boste več izvedeli na Dnevih podjetništva, nekaj pa je pojasnjeno že v nadaljevanju članka.

Prijava 12. Dnevi podjetništva

Veliko je zakonov, ki urejajo poslovno skrivnost (Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1, Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ipd.). Pomembno pa je  omeniti, da je bil aprila 2019 sprejet Zakon o poslovni skrivnosti, ki celovito in na novo ureja področje poslovnih skrivnosti v enem predpisu.

Kaj vse spada pod poslovno skrivnost?

Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  1. je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  2. ima tržno vrednost;
  3. imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Kaj ne spada pod poslovno skrivnost?

Kot poslovna skrivnost se ne morejo določiti:

  1. informacije, ki so po zakonu javne, ali
  2. informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Kako varovati poslovno skrivnost?

Domneva se, da je imetnik poslovne skrivnosti razumno ukrepal, če je informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe.

Da boste z ustvarjalnim delom lažje dosegli konkurenčno prednost, poskrbite za zaščito Vaše podjetniške ideje in posla! Prijavite se na 12. Dneve podjetništva, kjer boste izvedeli kateri je najprimernejši način.

Prijava 12. Dnevi podjetništva

 

Dogodek finančno podpirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in javna agencija SPIRIT Slovenija.

            

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja