Go to Top

Vpis v register dejanskih lastnikov – čas se izteka

Čas za vpis v Register dejanskih lastnikov se izteka. Če tega v zadnjem mesecu še niste storili, se skrajni rok izteče v petek, 19. januarja 2018.

>>> Ste opravili postopek za ustanovitev podjetja? Spoznajte vaše nove obveznosti na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Vpis v Register dejanskih lastnikov je mogoč prek Ajpesove spletne aplikacije s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Do konca preteklega tedna ga je opravilo le 13,8 odstotka vseh zavezancev, so sporočili iz Ajpesa. V register je bilo torej vpisanih 15.312 dejanskih lastnikov za 11.454 poslovnih subjektov.

>>> Aplikacija za vpis v register

Pri vpisu v register vam lahko pomagajo tudi strokovnjaki iz naše pravne službe in ga uredijo za vas. Pokličite nas na 01 6001 530 za ponudbo!!!

Kdo mora poskrbeti za vpis v register dejanskih lastnikov?

V register dejanskih lastnikov morajo biti vpisane vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen nekaterih izjem. Dejanske lastnike morajo vpisati:

  • gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge),
  • subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, …),

Za vpis v Register dejanskih lastnikov morajo poskrbeti tudi tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji.

Vpis v Register dejanskih lastnikov ni potreben za samostojne podjetnike posameznike ter tudi za enoosebne družbe, če je fizična oseba edini družbenik in hkrati edini zastopnik.

Enoosebna d.o.o., v kateri je družbenik hkrati direktor, a ima vpisanega tudi prokurista, pa mora vpisati dejanskega lastnika v register.

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha?

Kdo je dejanski lastnik?

vpis v register dejanskih lastnikov

V Register dejanskih lastnikov se vpišejo imetniki delnic, deležev in glasovalnih pravic, ki imajo delež višji od 25 odstotkov. Oseba z nižjim deležem se lahko vpiše zgolj, če pravno osebo nadzoruje na drugačen način (npr. ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe).

Dejanski lastnik je sicer vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik pravne osebe ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

>>> Nič več skritega lastništva?

Kakšne so globe?

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, na podlagi katerega je register nastal, je treba vse spremembe v zvezi z dejanskim lastnikom sporočiti v osmih dneh od njihovega nastanka. Omenjeni zakon pa predvideva tudi globe. Za kršitve v zvezi s podatki o dejanskem lastniku je za pravne osebe predpisana globa od 6.000 do 60.000 evrov. Za odgovorne osebe pravnih oseb pa od 400 do 2.000 evrov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja