Go to Top

Videonadzor poslovnih prostorov

Videonadzor je na delovnem mestu je dovoljen, če zagotavlja varnost ljudi in premoženja

Videonadzor poslovnih prostor je dovoljen v določenih okvirih. Izvajati se mora v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izračunajte si plačo!

Videonadzor ne sme biti prikrit

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zaposleni in drugi, ki v prostor vstopajo, morajo biti o videonadzoru obveščeni. Tisti, ki v prostoru delajo, morajo že pred začetkom videonadzora prejeti pisno obvestilo o tem.

Sicer pa mora oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki videonadzor izvaja, vse, ki v prostor vstopajo, obvestiti z razumljivim sporočilom na vidnem mestu, da so prisotni v prostoru s tem seznanjeni takoj, ko pridejo pod videonadzor. Poleg morajo biti zapisani še ime in priimek osebe, ki nadzor izvaja, in telefonska številka, na kateri lahko vsakdo pridobi informacije o tem, kje in koliko časa se ti posnetki shranjujejo. Po zakonu se ne smejo hraniti več kot leto dni.

Dodatek za nočno delo

Informacija o videonadzoru mora biti objavljena v internem aktu podjetja. Upoštevati je treba tudi varstvo osebnih podatkov.

Kdaj je videonadzor nujen?

Videonadzor je pogost ukrep, s katerim se zagotavlja varnost. Tudi v poslovnih prostorih je tako. Dovoljen je, če varnosti ljudi, premoženja, tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti ni mogoče zagotoviti drugače. Z videonadzorom se shranjujejo podatki o ljudeh, ki v prostor vstopajo in izstopajo. Kamera pa ne sme snemati zaposlenih neposredno, temveč naj bo usmerjena na izvor nevarnosti, npr. na blagajno, mesto, kjer se hranijo tajni oz. občutljivi podatki.

Dodatek za delovno dobo

Snemanje je prepovedano v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih poslovne stavbe. Nedopustno pa ga je izvajati tudi v jedilnicah, kuhinjah in običajnih pisarnah, kjer nevarnosti ni.

pravno svetovanje

Pred začetkom videonadzora delodajalec izvede test sorazmernosti in obvesti zaposlene.

Je dovoljeno z videonadzorom preverjati evidentiranje delovnega časa?

Ko je navedeno v Smernicah glede izvajanja videonadzora, ki ga je leta 2015 izdal Informacijski pooblaščenec RS, je  tak nadzor namenjen le varovanju ljudi, premoženja in podatkov. Zato ni dopustno, da bi delodajalec nadziral, kako zaposleni izrabljajo in evidentirajo svoj delovni čas, lahko pa pregleda posnetke, če posumi, da se dogajajo kršitve.

E-novice s področja podjetništva so le klik stran

Delodajalec videonadzora ne more izvajati pri delavcih na daljavo, saj so mu v tem primeru na voljo milejša sredstva.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja