Go to Top

Vavčerji za internacionalizacijo

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 22.2.2019 objavil nov sveženj vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji.

SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Informativni izračun dohodnine

Objavljeni 4 vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:

  • vavčerji za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino (sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij na B2B srečanj s podjetji),
  • vavčerji za udeležbe na mednarodnih forumih (sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih),
  • vavčerji za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini (sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija),
  • vavčerji za tržne raziskave tujih trgov (sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav tujih trgov, ki jih izvedejo zunanji izvajalci).

Vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.);

Pravni nasvet

Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto

Vavčerji 2019 se bodo izvajali preko javnih pozivov SPS, ki bodo objavljeni za vsako skupino vsebin posebej. Oddaji vloge bo sledilo preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega poziva ter posredovanje odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo nudijo posamezni vavčerji, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje. Črpanje sredstev bo dokumentarno, torej na podlagi predloženih dokazil o plačanih upravičenih stroških, skladno s posameznimi odobrenimi vavčerji.

Več podrobnosti preberite tukaj.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 21.01.2019

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja