Go to Top

Delodajalec odškodninsko odgovarja za varnost delavcev

Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Varnost delavcev ni samo naloga delodajalca, temveč tudi obveznost delavca. Delavec mora spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti pri delu. Svoje delo mora opravljati pazljivo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.

 Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Obveznost delodajalca je, da sprejme ustrezne varnostne ukrepe!

Delodajalec odškodninsko odgovarja za varnost delavcev

Sodišče je v sodbi VSL I Cpg 824/2017 pred kratkim odločilo, da mora delodajalec poleg posameznih zakonsko predpisanih ukrepov za varnost zaposlenih izvajati tudi vse druge ukrepe. Ti naj bi na splošno povečali varnost delavcev. Delodajalec lahko za varnost delavcev poskrbi tako, da npr. namesti dodatne zvočne signale na vozilo – viličarja, da priskrbi odsevna oblačila, poskrbi za prisotnost dodatne osebe pri vzvratni vožnji viličarja itd.

V primeru, da delodajalec za varnost ne poskrbi in je to v vzročni zvezi z nastankom nezgode, delodajalec odškodninsko odgovarja za opustitev ustreznih ukrepov pri delu, ne glede na to, ali so to zahtevali prisilni predpisi, ki bi narekovali obvezne varnostne ukrepe za varnost delavcev za vsako konkretno situacijo posebej. Odsotnost posameznih prisilnih ukrepov v konkretnem primeru za varnost delavcev ne pomeni, da je delodajalec storil dovolj ter da ne odgovarja za škodo, ki jo je utrpel delavec.

Sodišče odločilo: Delodajalec odškodninsko odgovarja za varnost delavcev

V konkretnem primeru je delavec, ki je vozil viličarja, ki je vozil vzvratno, opozoril drugega delavca, naj se umakne s predvidene poti viličarja, kar pa opozorjeni delavec ni storil in je zato prišlo do nesreče. Sodišče je odločilo, da bi moral delodajalec poskrbeti za dodatne ukrepe za varnost delavcev, kot je:

  • namestitev zvočnega signala na vozilo – viličarja,
  • dodatni odsevni jopič za zaposlenega,
  • namestitev dodatne osebe pri vzvratni vožnji viličarja.

Ker delodajalec tega ni storil, je odškodninsko soodgovoren.

Informativni izračun plače

Delodajalci, poskrbite za varnost delavcev!

Poskrbite, da imate imate urejeno področje varnosti in zdravje pri delu ter da so vaši zaposleni seznanjeni z varnostnimi ukrepi. Če potrebujete pomoč pravne službe nas pokličite na 01 6001 526 ali nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja