Go to Top

Ustanovite d.o.o. na naši DATA točki! Postopek je čisto enostaven!

Ustanovite d.o.o. – postopek za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je preprost!

Ustanovite d.o.o. pri nas! V prispevku bomo pogledali, kako poteka postopek za ustanovitev d.o.o., kakšni so pogoji za ustanovitev ter kdo d.o.o. ne more odpreti. V primeru morebitnih vprašanj pa lahko vedno pokličite na 01/600-1530 ali nam pišete na elektronski naslov data@data.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem času ter se dogovorili za termin individualnega svetovanja z našimi podjetniškimi svetovalci.

Informativni izračun plače

Ustanovite d.o.o. – postopek je brezplačen in enostaven

Sam postopek, da ustanovite d.o.o. (družbo z omejeno odgovornostjo) na naši DATA točki je zelo enostaven. Vseeno pa gre za izjemno pomembno podjetniško odločitev. Ta mora temeljiti na znanju ter poznavanju zakonodaje. Preden ustanovite d.o.o. v našem podjetju vam priporočamo, da se udeležite brezplačnega skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja. Na tem izobraževanju boste izvedeli vse zakonske zahteve ter postopek registracije podjetja. Izvedeli boste tudi, kakšna bo obdavčitev, kakšni bodo stroški ob ustanovitvi podjetja ter kakšni postopki vas čakajo po registraciji podjetja!

Ustanovite svoje podjetje!

Ustanovite d.o.o. – kakšni so pogoji, da ustanovite d.o.o. pri nas?

Na naši DATA točki morajo biti za ustanovitev d.o.o. izpolnjeni naslednji pogoji:

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

podjetniško svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Ustanovite d.o.o. – kdaj pri nas ne morete ustanoviti d.o.o.?

Na naši DATA točki ne moremo dokumentacije za d.o.o. pripraviti v naslednjih dveh primerih:

  • ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne 7.500 evrov v denarju;
  • kadar podjetje ustanavljata zakonca in želita v njem biti oba družbenika.

V teh dveh primerih se mora postopek za registracijo d.o.o. opraviti pri notarju.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Ustanovite d.o.o. – kdo pa ne more odpreti d.o.o.?

Za ustanovitev d.o.o. (ali za družbenika v podjetju) se ne morejo več odločiti osebe, ki so:

  • bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje. Ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
  • v zadnjih 12 mesecih bile javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali pa so še vedno javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Ta omejitev preneha veljati, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni;
  • bile z več kot 25 % udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v zadnjih 12 mesecih na katerem od zgoraj omenjenih seznamov. Omejitev se tudi za njih izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti, ki ne sme biti starejše od 15 dni;
  • v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oz. Furs najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. v zvezi z zaposlovanjem na črno. Ta omejitev preteče v treh letih pravnomočnosti odločbe ali sodbe.
  • bile neposredno z več kot 50 % udeležene v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije – omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja