Go to Top

Priprava za trg in trženje semen in semenskega materiala kmetijskih rastlin

Letošnje leto bo za kmetijske rastline in semena morda celo bolj ugodno kot prejšnja in tako lahko pod drobnogled vzamemo dejavnost, ki je ključna za vzgojo kmetijskih rastlin, in zadeva pripravo za trg in trženje semen in semenskega materiala kmetijskih rastlin. Za trženje semen lahko registrirate svoje podjetje.

Vas zanima trženje semen in semenskega materiala? Potem se posvetujte z našim VEM referentom in si rezervirajte termin na naši VEM točki!

Kaj vse vključuje priprava za trg in trženje semen in semenskega materiala?

Priprava semen in semenskega materiala za trženje semen, vključuje postopke s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin pripravi za trg. Gre za sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in označevanje.

Trženje semen pa vključuje prodajo, dobavo ali distribucijo semenskega materiala tretji osebi, skladiščenje semenskega materiala in vsako drugo razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja.

Informativni izračun dohodnine

Dobava semen in semenskega materiala zahteva vpis v register

Dobavitelj semen in semenskega materiala mora biti vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register). Vpis v SEME register mora vključevati vpis osebe, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj je lahko tudi sam odgovorna oseba, v kolikor izpolnjuje te pogoje.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

V nasprotnem primeru mora odgovorna strokovna oseba biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe.

Za ustrezno usposobljenost se šteje fizična oseba bodisi z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, smer agronomija. Imeti mora tudi najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin, ali najmanj poklicno izobrazbo kmetijske smeri ter najmanj 3 leta poprej omenjenih delovnih izkušenj, ali najmanj poklicno izobrazbo in najmanj 5 let omenjenih delovnih izkušenj.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Pod ustreznimi delovnimi izkušnjami je mišljeno najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oz. za trženje semen in semenskega materiala.

Dobavitelj, ki se ukvarja s pridelavo semen in semenskega materiala se mora poleg vpisa v SEME register vpisati tudi v register kmetijskih gospodarstev

Vpis v ta register ni potreben za dobavitelje, ki izključno prodajajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno le fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Pravni nasvet

Trženje semen in semenskega materiala je dovoljeno samo za rastline vpisane v sortno listo v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU, ki ga vodi Evropska komisija. To mora tudi dokazovati s predpisanimi uradnimi etiketami in uradno potrditvijo v kolikor gre za predpisano vrsto kmetijskih rastlin. V kolikor gre za ostale vrste semen, se material označi z etiketami dobavitelja ali opremi s potrdili dobavitelja. Etikete in potrdila se izdaja pod uradnim nadzorom pristojnega organa. Ravnanje z materialom, ki je tretiran s fitofarmacevtskimi sredstvi, mora upoštevati tudi njihovo pravilno rabo.

Dobavitelj mora za trženje semen in semenskega materiala določene vrste kmetijskih rastlin, še pred pričetkom vložiti prijavo za uradno potrditev semenskega materiala pri organu za potrjevanje –obvezno za pridelavo semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, semenskega krompirja, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in trte. Prostovoljna pa je prijava za pridelavo semena zelenjadnic, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin vinske trte

Registrirani dobavitelj mora zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve. S tem mora izvajati preglede kritičnih točk v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin. Izvajati mora ukrepe potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov. Zagotavljati mora tudi sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala. Voditi mora zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti. Prav tako mora omogočiti izvajanje nadzora in med drugimi tudi izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzor.

Katere dejavnosti mora podjetje imeti registrirane?

Tudi kmetijske dejavnosti se lahko opravljajo v okviru registracije statusa samostojnega podjetnika (s.p.) ali družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Tudi v teh primerih je za opravljanje dejavnosti potrebno registrirati primerno dejavnost. Za priprava za trg in trženje semen in semenskega materiala je potrebno tako registrirati npr. »Priprava pridelkov« (SKD 01.630), »Obdelava semen« (SKD 01.640), »Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo« (SKD 46.210), »Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami ali drugo dejavnost povezano s proizvodnjo živil« (SKD 46.220) ipd..

Pravna podlaga: Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Vas zanima trženje semen? Prijavite dejavnost na naši VEM točki!

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja