Go to Top

Trgovina z jeklom ali drugimi kovinami je lahko organizirana v obliki veleprodaje in opravljanje te dejavnosti ima določene pogoje!

Trgovina z jeklom ali drugimi kovinami - Data d.o.o.

Trgovina z jeklom ali drugimi kovinami zajema največkrat prodajo med podjetji na mednarodnih trgih in le redko koristi ponudbo lokalnih proizvajalcev, zato se je za takšne posle potrebno posebej pripraviti in optimizirati iz davčnih, carinskih in podobnih vidikov. Tako takim strankam davčno svetovanje podjetja, kot je Data, nikakor ni tuje. Vsekakor je potrebno registrirati tudi primerno obliko podjetja in nazadnje tudi registrirati primerno dejavnost. Trgovina z jeklom bo tako tematika današnjega prispevka.

Informativni izračun dohodnine

Trgovina z jeklom mora imeti registrirano primerno dejavnost, odvisno od ...

Vsako podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo mora imeti to dejavnost primerno vpisano. V nasprotnem primeru je ob izdaji računa že v prekršku. Trgovina z jeklom se lahko izvaja na način, da izdelek v določenem obdobju preide v lastništvo podjetja in za to mora imeti to registrirano dejavnost »Trgovina na debelo s kovinami in rudami« (SKD 46.720). V kolikor pa podjetje deluje samo kot posrednik pri prodaji – torej prejme odstotek od prodaje brez prenosa lastništva v katerikoli točki, pa govorimo o posredništvu pri prodaji in dejavnosti »Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij« (SKD 46.120).

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Tudi trgovina z jeklom zahteva izpolnjevanje minimalnih tehničnih in prostorskih pogojev

Kot smo že omenjali pri trgovinah z drugim blagom, za svoje delovanje trgovina z jeklom tudi zahteva izpolnjevanje minimalnih tehničnih in prostorskih pogojev. Potrebno je voditi podatke o trgovskem blagu, ki morajo biti na voljo inšpekcijskim organom na prodajnem mestu. Ti podatki morajo vključevati število in datum prevzemnega dokumenta, ime dobavitelja, številko in datum dobaviteljevega dokument, ime z mersko enoto in količino blaga, prodajno ceno blaga in podatke o spremembi prodajne cene blaga.

Trgovina z jeklom

Posebej urejene prostore, ki jih mora trgovina z jeklom imeti, sta skladišče in veletržnica. V skladišču mora razporeditev opreme zagotoviti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom. Za opravljanje dejavnosti mora biti zagotovljena tudi uporaba tehtnice za tehtanje ne-predpakiranega blaga. Ta mora biti skladna z meroslovnimi predpisi ter primerna za količino in vrsto blaga, ki se prodaja. Prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do vhoda, napis z navedbo firme in urnik odpiralnega časa.

Trgovina z jeklom mora upoštevati število zaposlenih pri določanju odpiralnega časa

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Tako kot vsak trgovec mora tudi trgovec z jeklom upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni. Upoštevati mora tudi njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine.

 

Trgovina z jeklom in zagotavljanje skladnosti s predpisi

V kolikor dobavitelj sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja po tarifi letnih stroškov za preverjanje. Ti stroški in število preveritev so odvisni od obsega uvoza izdelkov posameznega dobavitelja in obsega proizvodnje, v kolikor se dobavitelj ukvarja tudi s proizvodnjo, hkrati pa ne manj kot enkrat letno. Znotraj tega se izvaja preverjanje skladnosti izdelkov, tehnično dokumentacijo ter skladnost izdelkov v tehnični dokumentaciji.

Informativni izračun plače

Trgovina z jeklom mora tudi zagotoviti redno overitev meril

Prvo overitev merila zagotovi proizvajalec merila. Za čas njegove uporabe pa mora lastnik merila, zagotoviti njegovo redno in izredno overitev. Za take overitve je pristojen Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Zakonska podlaga:

DATA d.o.o.

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja