Go to Top

Trgatev in vse kar je podjetniškega v povezavi z njo…

Trgatev je izredno družabni dogodek in je, poleg Martinovanja, eden najbolj obiskanih in upaje najslajših običajev v regiji. Trgatev v splošnem poteka od konca avgusta in lahko vse do prve polovice oktobra. To obdobje se razlikuje tudi od tega, kje trgatev poteka. Načeloma je najbolj zgodnja trgatev na Primorskem, najkasnejša trgatev pa poteka v Posavski in Podravski vinorodni regiji.

Trgatev je povezana s kmetijstvom, a v zadnjem času – zaradi globalizacije, tudi z vsemi vrstami podjetništva. Od turizma do izvoza – to vse obsega vinsko – predelovalna industrija v današnjem času. Tudi najmanjši butični pridelovalci so sedaj lahko podjetniki. Izkoristite to priložnost za ustanovitev svojega podjetja.

Informativni izračun plače

Trgatev in trendi v vinogradništvu…

Trendi v vinogradništvu in vinarstvu so predvsem povezani z ekološko proizvodnjo in certificiranjem ter s tem povezanim izvozom. Trgatev in ekološka pridelava je tekom zadnjih desetih let postala na globalnem trgu vedno bolj cenjena in tudi vedno bolj upravičevala svojo višjo ceno. Trženje blagovne znamke vin vedno bolj zavzemajo oznake kot so ekološko, organsko, naravno in bio-dinamično. Po raziskavah tem oznakam sledijo take kot so trajnostno pridelan, pridobljen v skladu s pravično trgovino (Fairtrade) in okolju prijazno pridelan. Zanimive so tudi označbe kot so vino za vegane, vino brez sulfitov in tista vina brez konzervansov.

Trgatev – zakaj pravzaprav odpiranje lastnega d.o.o. ali s.p.?

Kljub temu, da se kmetijske dejavnosti največkrat opravljajo v okviru registracije statusa kmeta, je registracija statusa samostojnega podjetnika (s.p.) ali družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) tudi izredno mamljiva alternativa. Obe obliki se ponašata z brezplačnim odprtjem oz. registracijo. Omogočata tudi najširšo paleto različnih dejavnosti, ki jih lahko preko teh pravno-organizacijskih oblik dejansko opravljate. S pomočjo registracije s.p. ali d.o.o. lahko osnovno kmetijsko dejavnost razširite in dopolnjujete z vsemi oblikami turistično-nastavitvenih storitev, predelovalnih storitev, gostinskih storitev ipd.. Status dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je veliko bolj omejen in pogojen z izpolnjevanjem določenih zakonskih zahtev.

Razlikuje se tudi obdavčitev med pravnima oblikama. Gospodarska družba (oz. s.p.) je obdavčena z davkom na dobiček. Oseba s statusom kmeta pa je obdavčena s katastrskim dohodkom. Za dodatna vprašanja se obrnite na naše davčne svetovalce.

Preden nastopi prva trgatev je potrebno tudi uskladiti nekaj zahtev iz zakonskega vidika…

O vsem kar je potrebno imeti urejeno, še preden nastopi prva trgatev, ko želite proizvajati vino si lahko preberite v članku »Bi proizvajali vino? Imate že kakšen sod na voljo?«.

V kolikor ste nov v vinarski industriji se morate podučiti tudi o podrobnostih, kot so trošarine za vino in potrebna dovoljenja za izvoz vina v drugo državo si preberite naš članek »Mali proizvajalec vina in njegove trošarine«.

Trgatev ter dovoljenja za zasaditev, certifikacija vin, zaščitena geografska označba (ZGO) in zaščitena označba porekla (ZOP)…

Dovoljenje za zasaditev vinske trte podjetnik pridobi na lokalni upravni enoti. Tam se pridelovalec vpiše v register pridelovalcev grozdja in vina. Trsni izbor tudi omejuje sajenje posameznih sort na posameznih območju znotraj vinorodnega območja Republike Slovenije. Trsni izbor je opredeljen v Zakonu o vinu (ZVin-B).

Področje certificiranja in označb v večji meri ureja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Trgatev je lahko priložnost za ustanovitev podjetja. Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Geografsko označevanje pri nas ureja Zakon o vinu (ZVin). Navedba je obvezna za deželna vina s priznano geografsko oznako (PGO) in mošt, namenjen pridelavi teh vin in za kakovostna vina z zaščitenim geografskim poreklom (ZGP) in vrhunska vina ZGP ter mošt, namenjen pridelavi teh vin.

Zaščitena geografska označba je ena od shem kakovosti, s katero so zaščiteni kmetijski proizvodi in živila v EU. Pri nas med zaščitene geografske označbe spadajo Primorska, Podravje in Posavje.

Zaščitena označba porekla je druga shema kakovosti, kjer je vino z označbo porekla je tesno povezano z območjem, katerega ime nosi. Tista, ki imajo tudi evropsko zaščito, so oznake slovenskih vinorodnih okolišev ali pa priznana tradicionalna poimenovanja (PTP) slovenskih vin.

Pravni nasvet

Priznano tradicionalno poimenovanje

Trgatev in vse kar je podjetniškega v povezavi z njo…Priznano tradicionalno poimenovanje (PTP) je izraz znotraj sheme kakovosti ZOP za vina, pri katerih je bil za tako označevanje predhodno izdelan elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastnosti vina, ter utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja za vina, za katero so geografsko območje in lastnosti določeni s posebnim predpisom.

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali. Ekološko pridelavo ureja Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Minister pristojen za kmetijstvo imenuje organizacije, ki izvajajo kontrolo nad ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov. Označbo »ekološki« lahko pridelek ali živilo dobi šele potem, ko je bil za kmetijski pridelek oziroma živilo izdan certifikat v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Pri urejanju postopka certificiranja vam lahko pomaga naša pravna služba…

V kolikor potrebujete strokovno pomoč pravnika pri urejanju potrebne certifikacije, se lahko obrnete na našo pravno službo preko kontakta [email protected]. Naše podjetje ima že skoraj trideset let izkušenj pri svetovanju podjetnikom.

Seznam izvajalcev za kontrolo in izdajanje certifikatov je na razpolago na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Trgatev in vinogradništvo… registracija dejavnosti za njihovo izvajanje…

Vsak, ki bo imel prvo pravo trgatev se že ukvarja z pridelovanjem grozdja in za to ima najverjetneje že registrirano dejavnost. Po Standardni klasifikaciji dejavnosti morate tako na s.p. ali d.o.o. imeti registrirano »Vinogradništvo« (SKD 01.210). Vinogradništvo se po sami definiciji ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem namiznega grozdja ter grozdja za predelavo.

Glede na velikost vinogradov ali »majhnost« sadovnjakov, se morajo pridelovalci grozdja vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina ali v register kmetijskih gospodarstev.

Če vas zanima trgatev in se ukvarjate s proizvodnjo vin, morate imeti registrirano dejavnost »Proizvodnja vina iz grozdja« (SKD 11.020). Za primer proizvodnja sokov pa tudi »Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod« (SKD 11.070).

Trgatev – katere so povezane dejavnosti, ki bi jih lahko opravljali preko d.o.o. ali s.p.?

V praksi so tudi navzoče številne oblike gostinskih dejavnosti, ki jih lahko izvajate kot pridelovalec vin ali brezalkoholnih pijač. Najpogosteje se podjetni odločajo za odprtje »Restavracij in gostiln« (SKD 56.101) ter »Okrepčevalnice in podobni obrati« (SKD 56.102). V primeru pripravljanju poročnih gostij, banketov ali zakusk tudi »Priložnostna priprava in dostava jedi« (SKD 56.210) in strežbo pijač v različnih oblik točilnic, osmic, stojnicah ipd. z registrirano dejavnostjo (SKD 56.300).

Vinogradnik mora uporabo fitofarmacevtskih sredstev obvezno prijaviti!

Pridelovalec grozdja mora za uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) upoštevati navodila za pravilno rabo FFS, uporabljati le tista, ki so registrirana v Sloveniji. Po potrebi mora pridobiti dovoljenje za nujne primere oziroma dovoljenje za vzporedno trgovanje. Zadolžen je tudi za nemudno obveščanje pristojni organ ali fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS, ki jih opazi pri uporabi FFS.

Trgatev je lahko tudi priložnost za tiste, ki bi radi zaslužili z lažjimi deli pri sezonskem obiranju trte!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Tudi pomoč pri obiranju sadov je dejavnost, ki jo lahko opravljate preko s.p., le da predhodno registrirate dejavnost »Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene« (SKD 96.090), kamor spadajo tudi lažja fizična dela.

Status s.p.-ja za trgatev lahko odprete sezonsko, torej ga po mesecu ali dveh zaprete in kasneje, brez posebnih postopkov, ponovno odprete in pričnete z izvajanjem del.

Registracija podjetja za dejavnosti, ki vključujejo trgatev, je pri nas brezplačna!

V kolikor ste se odločili za registracijo podjetja – bodisi s.p. ali d.o.o. ali ste morda pred odločitvijo o tem, nas lahko kontaktirate preko [email protected] in se dogovorite za termin registracije ali nam zastavite vprašanja, ki Vas mučijo. Registracija je pri nas vodena s strani svetovalca. Ta Vam lahko razjasni tudi osnovne dileme in vprašanja o postopkih pri odpiranju podjetja!

V kolikor potrebujete računovodski servis, imate davčna ali pravna vprašanja nas lahko kontaktirate za okvirno ponudbo svetovanja ali nasvete pri ustanavljanju podjetja.

V zaključek – trgatev se je izvajala že med 6 in 8 tisoč let nazaj!

Domestikacija, kultivacija in trgatev oz. obiranje grozdja je staro že med 6 in 8 tisoč let in je potekalo na bližnjem vzhodu. Toliko tradicije in izkušenj zahteva za nadaljevanje veliko znanja in truda posvečenega končnemu izdelku –bodi si za lasten užitek ali za prodajo na globalnem trgu.

Pravna podlaga

Veliko je pravne podlage v zvezi s pridelovanjem vina in ureditev pridelave grozdja in vina med drugim najdete v:

 • Zakon o vinu (ZVin),
 • Pravilnik o označevanju in embalaži vina,
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu,
 • Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru,
 • Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatev,
 • Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
 • Pravilnik o načinu jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter vzorcev enoloških sredstev za analize in o postopku z odvzetimi predmeti, Navodilo o fizikalno kemijskih analizah grozdnega mošta in vina,
 • Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev,
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček,
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran,
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec, Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Bizeljčan,
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan

Pripravil: Rok Gros

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja