Go to Top

Archives

Tag Archives: slovenski računovodski standardi

Amortizacija sredstev vpliva na poslovni izid podjetja

Amortizacija sredstev niža dobiček ali povečuje izgubo Amortizacija sredstev predstavlja strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti na poslovne učinke. Z drugimi besedami izračunana amortizacija sredstev povzroča stroške in niža dobiček ali viša izgubo. Amortizacija sredstev torej neposredno vpliva na poslovni izid podjetja. Informativni izračun plače Slovenski računovodski standard 1 in 2 (2016) se uporabljata pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev in pri neopredmetenih sredstvih. Preberite tudi: Kdaj Nadaljuj z branjem

Odpis terjatev vpliva na višino poslovnega izida

Odpis terjatev in priprava na zaključna poročila ob koncu leta Odpis terjatev običajno postane aktualen ob koncu leta, ko podjetniki pripravljajo zaključno bilanco. Zaradi plačilne nediscipline se v praksi pogosto pojavljajo vprašanja, kako vrednotiti terjatve, kdaj oblikovati popravek terjatve in kdaj jih odpisati. Vse to namreč vpliva na višino poslovnega izida. Informativni izračun plače Odpis terjatev po ZGD-1 V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki Nadaljuj z branjem