Go to Top

Archives

Tag Archives: malo gospodarstvo

Insolvenčni zakon je doživel spremembe – kaj to pomeni za podjetja?

Insolvenčni zakon je pred kratkim doživel spremembe, ko je vlada sprejela predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Kaj te spremembe pomenijo za delodajalce in njihove zaposlene? Ustanovite s.p. ali d.o.o. na DATA točki! Pokličite 01/600-1530! Insolvenčni zakon – zakaj je doživel spremembe? Vlada se je odločila spremeniti insolvenčni zakon predvsem zato, ker bo novela uskladila zakonodajo z evropskimi direktivami glede prestrukturiranja in insolventnosti. Nadaljuj z branjem

Malo gospodarstvo je za VEM točke

Malo gospodarstvo, obrtniki in ter mikro in mala podjetja – malo gospodarstvo – so vladi predstavili 10 najpomembnejših zahtev za izboljšanje priložnosti in razvoj ter nov zagon slovenskega gospodarstva, predvsem obrti in malega podjetništva kot ključnega in najbolj vitalnega dela domače ekonomije. Med predloge za bolj spodbudno podjetniško okolje so vključili tudi, da bi se osebno dopolnilno delo lahko registriralo na VEM točkah. Malo gospodarstvo zahteva, da se ODD registrira Nadaljuj z branjem