Go to Top

Archives

Tag Archives: Avtorski članki

Mesečni temeljni dohodek 2021 – ga morate vrniti?

Mesečni temeljni dohodek 2021 – vračilo je možno preko portala eDavki Mesečni temeljni dohodek 2021 je protikoronski ukrep, ki so ga v prvem polletju 2021 samostojni podjetniki koristili v velikem obsegu. Samozaposleni, ki so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek 2021, morajo izpolniti Izjavo o vračilu prejetih upravičenj, ki je že na voljo na portalu eDavki. V nadaljevanju opisujemo, v katerih primerih in kako je potrebno Nadaljuj z branjem

Beneficirana delovna doba

Beneficirana delovna doba se je priznavala samo zavarovancem, ki so opravljali delo na točno določenih delovnih mestih Beneficirana delovna doba oziroma sistem delovne dobe s povečanjem je bil v letu 2001 s spremembo zakonodaje nadomeščen s poklicnim zavarovanjem. To zavarovanje predstavlja obvezno vključitev in plačevanje prispevkov delodajalcev, ki se zbirajo na računih zavarovancev. V poklicno zavarovanje se obvezno vključijo zavarovanci na delovnih mestih, za katera se je že pred spremembo priznavala Nadaljuj z branjem

Odškodninska odgovornost za kršitev pogodbe

Odškodninska odgovornost se uveljavlja z odškodninskim zahtevkom Odškodninska odgovornost pomeni, da mora dolžnik upniku povrniti škodo, ki jo je povzročil z nespoštovanjem pogodbe oziroma z njeno kršitvijo. Obe strani lahko s pogodbo uredita pravila odškodninske odgovornosti, pri tem pa ne smeta izključiti temeljnih obligacijsko pravnih načel. Odškodninsko odgovornost pa je potrebno ločevati od pogodbene kazni. Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, v kolikor dokaže, da mu je ta resnično nastala. Odškodninska Nadaljuj z branjem

Kriptovaluta lahko tudi izgubi vrednost

Kriptovaluta izgublja vrednost – kako bo potem z obdavčitvijo? Kriptovaluta oziroma njena vrednost niha, posledično pridobiva ali izgublja na vrednosti. Izgube v primeru trgovanja lahko znižajo obdavčitev – toda le v izjemnih primerih. Obračunajte si plačo! Definicija – kaj sploh je kriptovaluta? Gre za elektronski denar ali menjalno sredstvo, ki smo ga prvič spoznali leta 2018. Skozi leta je nastalo več različnih valut, ki se med seboj razlikujejo po velikosti Nadaljuj z branjem

Polovični delovni čas staršev – kako je potem s s.p.?

Polovični delovni čas staršev in popoldanski s.p. Polovični delovni čas v podjetju lahko uveljavljajo starši otrok mlajših od treh let v primeru da imajo enega otroka. To pravico lahko starši uveljavljajo tudi do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v primeru več otrok. Vlogo za krajši delovni čas zaradi starševstva oddajo na pristojni Center za socialno delo. Po prejemu odločbe CSD, jim polovico prispevkov za socialno zavarovanje krije delodajalec, Nadaljuj z branjem

Minimalna stopnja izobrazbe za odpiranje podjetja

Minimalna stopnja izobrazbe za odpiranje podjetja ni pogoj za registracijo podjetja Izobrazba za to, da nekdo registrira podjetje ni pogoj, je pa dostikrat pogoj za opravljanje določenih dejavnosti. Minimalna stopnja izobrazbe za odpiranje podjetja je zahteva, ki pride v poštev pri opravljanju reguliranih in obrtnih dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). Izračunajte si plačo! Za večino dejavnosti minimalna stopnja izobrazbe za odprtje podjetja ni pogoj Posamezniki ob ustanovitvi podjetja pogosto Nadaljuj z branjem

Zelena prepustnica je vaš potni list v času epidemije

Zelena prepustnica oziroma Covid potni list Zelena prepustnica oziroma evropsko digitalno Covid potrdilo je dokaz, da je posameznik bodisi cepljen proti Covid-19, prebolel bolezen ali pa ima negativen rezultat na okužbo. Imetniku te prepustnice je omogočeno prosto gibanje in opravljanje različnih dejavnosti, za katere se sicer zahteva pogoj PCT. Izračunajte si plačo! Kdaj bo zelena prepustnica na voljo v Sloveniji? Zelena prepustnica naj bi se po začrtani časovnici Evropske komisije Nadaljuj z branjem

Neprofitna stanovanja – obljubljeno večje število stanovanj

Neprofitna stanovanja – na voljo jih bo več, vendar z višjo najemnino Neprofitna stanovanja so namenjena posameznikom, katerim višina mesečnega prihodka ne omogoča nakupa ali najema stanovanja po tržnih cenah. Neprofitna stanovanja so povečini v lasti posameznih občin, stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih organizacij. Do neprofitnega stanovanja pa lahko pridete le, če kandidirate na javnem razpisu. Izračunajte si plačo! Uskladitev višine najemnine za neprofitna stanovanja Pretekli teden je Državni zbor Nadaljuj z branjem

Prispevki delodajalca so obvezni

Prispevki delodajalca se obračunavanju pri vsakem izplačilu dohodkov fizičnim osebam, ki so povezani z delom Prispevki delodajalca so obračunani povsod. Bodisi gre za plačilo po pogodbi o delu, pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o poslovodenju, pogodbi o avtorskem delu. Izračunajte si plačo! Pogodba o zaposlitvi in prispevki delodajalca Pri rednem delovnem razmerju znašajo prispevki delodajalca 16,1 odstotka od bruto plače, razporejenih po vrstah: Prispevki za zdravstveno zavarovanje (6,56 odstotkov) Prispevki za Nadaljuj z branjem

Kdaj v pokoj  – upokojitev po nekonvencionalni poti

Kdaj v pokoj – katere možnosti so na voljo poleg dosežene starostne pokojnine? Kdaj v pokoj je vprašanje, ki si ga vsak posameznik zastavi v zrelejših letih, ko ima za sabo že kar nekaj let delovnih izkušenj. Določeni pa si to vprašanje zastavijo že ob izbiri poklica, saj se za določene poklice šteje beneficirana delovna doba in gredo v pokoj lahko predčasno. Kdaj v pokoj, pa je odvisno tudi od Nadaljuj z branjem

Normiranci in zlorabe sistema obdavčitve pri njih

Normiranci in zlorabe pri podjetnikih in podjetjih Normiranci in zlorabe tovrstnega sistema obdavčitve se ugotavljajo tako pri samostojnih podjetnikih kot pri družbah. Res je, da so pri podjetnikih pogostejše, saj so tveganja za zlorabo sistema tam večja. Normiranci in zlorabe nižje obdavčitve se izražajo v nižjih davkih fizičnih oseb, torej dohodnine in tudi pri davku od dohodkov pravnih oseb. Izračunajte si plačo! Predstavitev tveganj za zlorabo sistema Pri samostojnih podjetnikih Nadaljuj z branjem

Kategorije turističnih kmetij

Kategorije turističnih kmetij so označene z jabolki Kategorije turističnih kmetij so za razliko od preostalih nočitvenih storitev označene z jabolki, medtem ko za ostale nastanitve velja sistem vrednotenja z zvezdicami. Kategorije turističnih kmetij so razvrščene od 1 do 4 jabolk, več jabolk pa pomeni višjo kakovost nastanitve in večji obseg storitev, ki jih ponuja turistična kmetija. Izračunajte si plačo! Kategorije turističnih kmetij glede na obliko nastanitve Direktorat za turizem pri Nadaljuj z branjem

Nakup praznega podjetja – kje je kapital?

Nakup praznega podjetja, brez kapitala in brez premoženja Nakup praznega podjetja poleg ostalih gospodarsko-pravnih omejitev in določil prinaša še druge stvari. Zato se je potrebno zavedati tudi računovodskega in davčnega vidika osnovnega kapitala, vpisanega v sodni register. Ob ustanovitvi kapitalske družbe je potrebno na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) položiti osnovni kapital (za d.o.o. najmanj 7.500€) v denarju ali sredstvih.        Izračunajte si plačo! Nakup praznega podjetja, Nadaljuj z branjem

Cene nepremičnin vedno višje

Cene nepremičnin so višje, a si jih lažje privoščimo kot leta 2008 Cene nepremičnin letijo v nebo, situacija na trgu nepremičnin pa je izredno živahna. Razlog za to se deloma skriva tudi v ugodnih kreditnih pogojih, ki jih nudijo banke. Drug razlog pa je premajhno število stanovanjskih nepremičnin in spremenjena mentaliteta bivanja po epidemiji. Če želimo kupiti 60m2 veliko stanovanje v Ljubljani je za to potrebno odšteti 11,2 povprečne letne Nadaljuj z branjem