Go to Top

Subvencije za zagon podjetij

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese  in storitve z visoko dodano vrednostjo.

subvencije za zagon podjetijNamen

S sredstvi želijo tudi ustvariti nova inovativno naravnana podjetja s potencialom rasti, ki dajejo poudarek na razvoj, komercializacijo proizvodov, procesov in storitev. Eden izmed ciljev je ustvariti uspešna podjetja, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno.

Pogoji

Podjetje mora biti mikro, malo ali srednje veliko. Vlagatelji za subvencije so lahko tista podjetja, ki so se registrirala med 1. januarjem in 28. februarjem 2014.

Upravičeni stroški

Subvencije za zagon podjetij so zato namenjene zagonskim stroškom za razvoj podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Višina subvencije

Okvirna višina subvencij po razpisu znaša okoli 800.00 EUR, maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.

Pripravila M. Guček

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja