Go to Top

Ste poliglot? Postanite sodni tolmač

Znanje tujih jezikov je vrlina, ki je v multinacionalnem okolju še kako potrebna, če pa bi radi iz svojega znanja naredili dober posel, danes pišemo o tem, kako je regulirana dejavnost sodni tolmač.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Ste v kakšnem svojem hobiju še posebej dobri? Zakaj ga ne bi spremenili v posel?

Več informacij

Dejavnost: sodni tolmač

Dejavnost je regulirana, saj zahteva ob predobstoječem znanju tujih jezikov, tudi preizkus in odločbo o imenovanju.

sodni tolmačSodni tolmač prevaja govorjeno ali pisano besedo iz slovenskega v tuj jezik in obratno oziroma pa prevaja iz tujega v drug tuj jezik, in sicer v sodnih postopkih in drugih primerih, ko se zahteva prevod tolmača. Za dejavnost sodnih tolmačev se smatra tolmačenje na narokih na zahtevo sodišča in prevajanje listin. Sodni tolmači s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oziroma prevaja govorjeno besedilo ali listine v primeru, kadar udeleženci v samem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Tolmači prevajajo tudi na zahtevo državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe.

Sodni tolmači so imenovani za neomejen čas. Kljub temu pa morajo na vsakih pet let predložiti dokazila o strokovnem izpopolnjevanju ter seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Dokazila mora tolmač predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje.

Sama dejavnost je v Standardno klasifikacijo dejavnosti (2008) uvrščena pod Druge pravne dejavnosti (M69.103) in vključuje tudi tolmačenje slovenskega znakovnega jezika oziroma govorico in znake gluhonemih oziroma bodisi gluhih bodisi nemih. Druge vrste tolmačenja so vključene v dejavnost Prevajanje in tolmačenje (M74.300).

Naš nasvet, kako iz hobija ali ideje narediti biznis, je brezplačen!

Odločba o imenovanju

Odločbo o imenovanju sodnega tolmača izda minister, pristojen za pravosodje, pred katerim tolmač tudi zapriseže. Ministrstvo priskrbi tolmaču štampiljko in izkaznico na njegove stroške. Sledi vpis v imenik sodnih tolmačev. Pravilniku o sodnih tolmačih opredeljuje tudi tarifo, ki jo uporablja tolmač.

Drugi pogoji za opravljanje dejavnosti sodnega tolmača so državljanstvo, poslovna sposobnost, osebnostna primernost, nekaznovanost, ustrezna – univerzitetna izobrazba, ustrezno strokovno znanje, posedovanje praktičnih sposobnosti in izkušenj in aktivno znanje slovenskega jezika.

V primeru, da tolmač ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ki jih mora sicer na vsakih pet let predložiti ministru, ta odredi suspenz in začne postopek za razrešitev tolmača.

Sodni tolmač na zahtevo sodišča tolmači na narokih in prevaja listine, prevajajo lahko tudi za fizično osebo.

Klikni in deli

Preizkus znanja

Preizkus znanja za sodnega tolmača praviloma vključuje preverjanje znanja iz jezika, temeljnih institutov ustavne ureditve RS, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnov sodnih postopkov, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu tolmačev, zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev, osnov prava in institucij Evropske unije in oblikovanja in overjanja prevodov ter vodenja evidence, preizkus pa lahko vključuje tudi preverjanje kakšne posebne pisave tujega jezika. Preverjanje je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela.

Sodno tolmačenje ima pravno podlago v Zakonu o sodiščih (ZS) in Pravilniku o sodnih tolmačih.

Kot sodni tolmač se lahko tudi samozaposlite! Registracija podjetja in povezanih dejavnosti je vsakodnevna izkušnja mnogih Slovencev. Mnogi se za registracijo odločijo izredno hitro drugi, spet skrbno načrtujejo svojo podjetniško pot. Na naši VEM točki vam pomagamo pri registraciji podjetja od samih začetkov, ko do nas pridete zgolj z idejo ali priljubljenim hobijem, pa do morebitnih prebojev na tuj trg, širitve dejavnosti na druga področja ali pa morebitnega izbrisa dejavnosti iz registra.

Morda vas zanima, kako so regulirane naslednje dejavnosti:

Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja