Go to Top

Sprememba osebnega imena – kakšne so možnosti?

Sprememba osebnega imena je lahko tudi dokaj vsakdanji postopek

Vam vaše osebno ime ni všeč ali pa ga iz kakšnih drugih razlogov želite spremeniti? Preberite kako poteka sprememba osebnega imena  in kakšni so stroški.

Informativni izračun plače

Osebno ime posameznika

Pojem, sestavo in določitev osebnega imena ter pogoje za njegovo uporabo in spremembo ureja Zakon o osebnem imenu.

Osebno ime služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljanu zagotavlja identiteto in ga je dolžan uporabljati. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto.

Vsak državljan ima pravico do svobodne izbire osebnega imena. Ta se lahko omeji le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi.

Potrebujete strokovno računovodsko svetovanje

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Za pravni promet izbrani priimek in ime sta lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot. Državljan, ki ima ime in priimek ali ime ali priimek sestavljen iz več kakor dveh besed oziroma nedeljivih celot, mora podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet in izbrano osebno ime v pravnem prometu tudi uporabljati.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Sprememba osebnega imena na prošnjo posameznika

Osebno ime je mogoče tekom življenja spremeniti. Sprememba osebnega imena ali njegov del se lahko opravi na podlagi prošnje državljana.

Če gre za mladoletno osebo, mora prošnjo vložiti zakoniti zastopnik mladoletnika. Potrebno je tudi soglasje mladoletnika, če je ta že dopolnil devet let in je glede na svoj osebnostni razvoj sposoben izraziti svojo voljo.

O prošnji za spremembo osebnega imena odloča upravna enota, stroški postopka pa znašajo 55,00 EUR. Če želi posameznik osebno ime spremeniti večkrat, znaša vsaka nadaljnja sprememba osebnega imena slabih 110,00 EUR.

Poleg prošnje posameznika je lahko sprememba osebnega imena izvedena tudi na podlagi spremembe določenih družinskopravnih razmerij, npr. poroka, ločitev, priznanje očetovstva, itd.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Zadržki za spremembo osebnega imena

Sprememba osebnega imena se ne dovoli državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.

Pravni nasvet

Če je osebno ime spremenjeno državljanu, zoper katerega teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora pristojni organ v treh dneh od veljavnosti spremembe o tem obvestiti pristojno sodišče.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Sprememba osebnega imena in novi identifikacijski dokumenti

Posameznik, ki je spremenil svoje osebno ime, si mora v predpisanem roku urediti nove identifikacijske dokumente. Za osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje je ta rok 30 dni. Nove orožne listine je potrebno urediti v 8 dneh po spremembi, prometno dovoljenje pa v 15 dneh.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja