Go to Top

Zakaj je dobro oziroma obvezno prebrati tudi splošne pogoje poslovanja?

Splošni pogoji poslovanja – dostikrat se podjetje nanje le sklicuje in pogodbeno stranko le seznani, kje so le-ti objavljeni. Sklic na njih pa je pogostokrat pisan v manjšem tisku. Zato jih pogodbene stranke /potrošniki/ dostikrat spregledajo oziroma misleč, ker so v manjšem tisku, smatrajo za nepomembne. Pa vendar temu ni tako. Pomoč pri sestavi splošnih pogojev poslovanja vam lahko nudijo naši pravni strokovnjaki.

Informativni izračun dohodnine

Splošni pogoji poslovanja – zakaj jih je potrebno prebrati?

Namen splošnih pogojev poslovanja je, da se stranki izognita pisanju dolgih in nepreglednih pogodb. Splošni pogoji poslovanja izhajajo iz dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Podjetje s splošnimi pogoji poslovanja tako racionalizira svoje poslovanje. Splošni pogoji poslovanja zavezujejo pogodbeni stranki v enaki meri kot sama pogodba, čeprav fizično niso del same pogodbe.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Zakaj je dobro oziroma obvezno prebrati tudi splošne pogoje poslovanja?Obligacijski zakonik (OZ) določa, da morajo biti splošni pogoji poslovanja objavljeni na običajen način. Pogodbeno stranko pa zavezujejo, če so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani. Pogoja, da bi pogodbeni stranki morali biti izročeni, OZ ne postavlja. Za uporabo splošnih pogojev ni potrebno, da je pogodbena stranka z njimi („vsebinsko“) seznanjena, zadostuje že, da bi ji morali biti znani. Npr. splošni pogoji na internetu morajo biti objavljeni tako, da lahko e-kupec pride do njih preko klika. Ne zahteva se torej, da so objavljeni direktno na strani, kjer e-kupec kupuje blago. Pomembno je, da so dostopni.

Najpogostejše panoge, ki uporabljajo splošne pogoje poslovanj so zavarovalništvo, bančništvo in internetna prodaja.

Splošni pogoji poslovanja – kdo jih bere?

Vendar pa, ker so potrošniki pogosto neuki prava in le izjemoma preberejo splošne pogoje poslovanja, jih dodatno varuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in evropska Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih. V enem izmed prejšnjih člankov smo pisali tudi o razlikah med stvarno napako in garancijo.

Pravni nasvet pri sestavi splošnih pogojev poslovanja

ZVPot v 22. členu določa, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Slednje pomeni, da ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav. Poleg tega pa morajo biti jasni in razumljivi. V kolikor niso, je potrebno nejasna določila razlagati v korist potrošnika.

Iz tega sledi, da naj bo vsebina splošnih pogojev poslovanja jasna, razumljiva, poštena do nasprotne stranke in v skladu z namenom, za katerega stranki sklepata pogodbo. Vas zanima, kdaj je pogodba neveljavna?

Podjetniki – v kolikor potrebujete pomoč pri sestavi splošnih pogojev poslovanja, vam lahko pri tem pomagajo pravniki Data. Namreč, zavedati se morate, da morajo biti splošni pogoji poslovanja usklajeni z vso aktualno zakonodajo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja