Go to Top

Sodne počitnice: do 15. avgusta

V nedeljo, 15. julija, se začenjajo sodne počitnice, ki bodo tako kot vsako leto trajale do 15. avgusta.

Ko so sodne počitnice, načeloma ni sodnih obravnav, se pa opravlja naroke in odloča v nujnih zadevah. Procesni roki med sodnimi počitnicami razen v nujnih zadevah ne tečejo. Nastop sodnih počitnic prekine tudi tek procesnega roka, ki je začel teči pred sodnimi počitnicami. Če potrebujete pravni nasvet, lahko zaupate našim pravnim svetovalcem.

Jutri je torej še zadnji dan pred sodnimi počtinicami, ko lahko vložite tožbo, denimo tožbo na delovno in socialno sodišče zaradi neizplačila regresa.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

sodne pocitniceMed počitnicami sodišča sodnih pisanj načeloma ne vročajo. Če pa vam bo v tem času vseeno dostavljeno sodno pisanje, začnejo procesni roki teči prvi dan po izteku sodnih počitnic.

To ne pomeni, da se na sodiščih med sodnimi počitnicami nič ne dogaja. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov je nemoteno. Pozor, med počitnicami je mogoče vložiti tudi izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne vroča. Izjeme pa so zadeve zavarovanja.

Kaj sodi med nujne zadeve?

Med nujne zadeve sodijo:

  • preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost;
  • preiskave in sojenja v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Sloveniji;
  • postopki v zadevah zavarovanja;
  • nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi;
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah;
  • menični in čekovni protesti ter menične tožbe;
  • spori za objavo popravka objavljene informacije;
  • popisi zapustnikovega premoženja ter
  • zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen. Najbolje, da uradne ure pogledate na spletni strani sodišč.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja