Go to Top

Socialno podjetništvo – Katera dokumentacija je potrebna za ustanovitev socialnega podjetja?

Poleg omenjenih dokumentov pa mora vloga za registracijo socialnega podjetja vsebovati še:

    • Katera dokumentacija je potrebna za ustanovitev socialnega podjetja?sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje
    • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društvo
    • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oz. vrednost premoženja društva

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za registracijo, sprememba akta o ustanovitvi ali temeljnega akta, s katerim se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

Vir: Ministrstvo za javno upravo