Go to Top

Službena potovanja z lastnim vozilom – ali sem upravičen do plačila letne vinjete?

Najverjetneje ste se že spraševali, ali vam je delodajalec dolžan povrniti stroške letne vinjete,  v kolikor vas med letom napoti na službena potovanja. Predvsem pa se vam to vprašanje porodi, v kolikor uporabljate svoje prevozno sredstvo.

Informativni izračun plače

Pravniki na Dati v zvezi s tem področjem pojasnjujejo:

Službena potovanja z lastnim vozilom – iz pravnega vidika

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugimi tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Zakon tudi določa, da v kolikor višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. Vendar pa slednjega, ki bi to področje (povračilo stroška vinjete) urejal, ni sprejetega. Nenazadnje pa tudi veljavne kolektivne pogodbe delodajalcem ne nalagajo obveznosti povračila stroškov vinjete.

Delodajalec je skladno s kolektivnimi pogodbami dejavnosti dolžan delavcu v primeru službenega potovanja povrniti:

  • strošek prevoza, ki je določen v obliki kilometrine,
  • strošek prehrane, ki je določen v obliki dnevnice in
  • strošek prenočevanja.

Pravni nasvet

Službena potovanja z lastnim vozilom – iz davčnega vidika

Iz davčnega vidika pa se pogosto zastavi vprašanje, ali bi se znesek izplačane vinjete všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja?

Povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ki ga napoti na službeno pot z lastnim avtomobilom, s ne všteva v davčno osnovo. Vendar slednje pod pogojem, če je dokumentirano s potnim nalogom, dokazili in z računi. Iz dokazil mora biti tudi razvidno, da je na službeni poti smiselna uporaba cestninske ceste. Poleg tega pa mora biti tudi razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja