Go to Top

Podjetniki, poznate sistem EMAS, namenjen spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem?

Sistem EMAS (ECO – Management and Audit Scheme – sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjen spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo standarda ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij.

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalci, ste že poskrbeli za varnost in zdravje vaših zaposlenih?

Več informacij

Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih, pišejo na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO).

Prijava na izobraževanje

sistem EMAS

Vključevanje v sistem EMAS gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom, zavodom in drugim organizacijam omogoča ARSO. Izpolnjevanje pogojev preverja EMAS preveritelj, pravna oseba, ki ima akreditacijo državnega akreditacijskega organa.

Organizacija za vključitev v sistem EMAS z vlogo, ki mora vsebovati dokumente in dokazila o tem, da organizacija izpolnjuje predpisane pogoje, določene s predpisi EU.

Prijava na izobraževanje

ARSO lahko organizaciji odobri vključitev v sistem EMAS z odločbo o registraciji, pri čemer ji dodeli tudi registracijsko številko. Registracija v sistemu EMAS je omejena na tri leta. To je tudi rok, v  katerem mora organizacija v skladu z določili ARSU s strani okoljskega preveritelja poslati potrjeno posodobljeno okoljsko izjavo. Registracija se po tem roku lahko podaljša, če organizacija vsaj tri mesece pred potekom veljavnosti odločbe o registraciji vloži zahtevo za podaljšanje in izpolnjuje vse pogoje, pišejo na ARSU.

Shema EMAS je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje.

Klikni in deli

Organizacija, ki je registrirana v sistemu EMAS, se lahko sklicuje na registracijo in uporablja znak EMAS. Uporaba znaka EMAS s strani organizacije, ki ni registrirana v sistemu EMAS, in uporaba znaka, ki je znaku EMAS podoben do te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike, je prepovedana, še pišejo na ARSU.

Katere ISO standarde poznamo in zakaj so ti za podjetja lahko pomembna prednost?

Prijava na izobraževanje

VIR: ARSO

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja