Go to Top

Register kolektivnih tožb je vzpostavljen

Aprila se je začel uporabljati Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), katerega namen je med drugim pridobitev odškodnine v primerih množičnega oškodovanja zaradi kršitev pravic na določenih področjih. Na podlagi zakona pa je Vrhovno sodišče na spletnih straneh sodstva vzpostavilo tudi register kolektivnih tožb. Ta je javno dostopen, vpogled vanj pa je brezplačen.

Kolektivna tožba naj bi v prvi vrsti izboljšala dostop do sodnega varstva in zagotavljala uresničevanje pravic posameznikov, ki so kršene v primerih množičnega oškodovanja. Na Ministrstvu za pravosodje so prepričani, da bo poleg tega odvračala potencialne kršitelje od protipravnih ravnanj in da bo razbremenila sodišča zaradi prevelikega števila vloženih samostojnih tožb.

>>> Ob službi lahko dodatno zaslužite. Vaše hobije spremenite v dobičkonosen posel. Kako? To izveste na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kakšne novosti prinaša Zakon o kolektivnih tožbah?

Zakon v slovenski pravni red prinaša možnost kolektivnega uveljavljanja denarnih in drugih kompenzacijskih zahtevkov v primeru nekaterih tipičnih množičnih oškodovanj. In sicer na področju pravic potrošnikov, pravic vlagateljev, finančnih storitev, varstva konkurence, varstva okolja in kršitev pravic delavcev.

Zakon bo torej posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. S tem naj bi se bolje varovalo tako potrošnike kot delovno zakonodajo.

V kolikor imate glede delovnopravne zakonodaje kakršno koli vprašanje, vam nudimo pravno svetovanje. Datini pravniki vam lahko svetujejo še preden boste izvedli postopek za ustanovitev podjetja. Dobili boste koristne nasvete o tem, kako sestaviti pogodbo o zaposlitvi, kako delavcem ustrezno odmeriti letni dopust in kako urediti izplačilo regresa.

register kolektivnih tožb

Zakon prinaša tudi možnost kolektivne poravnave kot posebnega instituta sporazumnega reševanja sporov v primerih množičnega oškodovanja. Uveljavlja se zastopniško kolektivno tožbo, ki jo bodo lahko vložile osebe zasebnega prava, katerih namen ni ustvarjanje dobička. Kot dodatno obliko varstva pa se uvaja kolektivno opustitveno tožbo ter poleg registra kolektivnih tožb določa še stroške postopka in financiranje kolektivne tožbe.

>>> Iščete pravno pomoč? Preverite naše pravno svetovanje.

Register kolektivnih tožb

Dostop do podatkov in dokumentov o posameznem kolektivnem postopku bo v registru omogočen od dne, ko bo v posameznem kolektivnem postopku vložena kolektivna tožba ali predlog za potrditev kolektivne poravnave. Vpogled pa bo možen vse do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka v tej zadevi, so pojasnili na Vrhovnem sodišču.

Vpogled v register kolektivnih tožb je mogoč na spletnih straneh Vrhovnega sodišča.

>>> Ustanovitev d. o. o. se na VEM točki DATA opravi povsem enostavno. Kljub temu pa mora tako pomembna odločitev temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje. Vse potrebne informacije lahko dobite na našem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja