Go to Top

Razkužila – Urad RS za kemikalije zaostruje zahteve glede učinkovitosti

Razkužila delimo v več skupin. Urad RS za kemikalije, ki je odgovoren za izdajo dovoljenj za dostopnost biocidnih proizvodov in njihovo uporabo, vse bolj zaostruje zahteve glede učinkovitosti razkužil. Če biocidni proizvodi, ki so že vpisani v register biocidnih proizvodov niso skladni z zahtevami Urada RS za kemikalije, bo ta priglasitelje pozval k predložitvi manjkajočih podatkov in ureditvi dokumentacije.

Informativni izračun plače

Bi radi pričeli prodajati biocidne proizvode? Za to potrebujete izdano dovoljenje. Različne vrste dovoljenj so odvisne glede na postopek in področje, na katerem se uporablja. Če potrebujete svetovanje, da boste ravnali skladno z zakonodajo, se obrnite na naše pravnike. Pišite jim na data@data.si.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Najosnovnejša zahteva za razkužila

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju napak na kupljenih izdelkih? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Najosnovnejša zahteva za razkuževalni oz. definfekcijski učinek je dokaz biocidnega učinka proti bakterijam in kvasovkam. Test učinkovitosti mora vključevati pogoje testiranja in rezultate, ki morajo biti v skladu z zahtevami iz standarda.

Delovanje razkužila proti virusom ni obvezno in je lahko le dodatni učinek razkužila. Ta je lahko naveden na etiketi, samo če je dokazan s testi učinkovitosti.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Osnovne zahteve so različne glede na uporabo

Osnovne zahteve za priglasitev biocidnih proizvodov za razkuževanje rok (PT1) so različne glede na uporabo:

Tu mora biti dokazana učinkovitost vsaj na prvi stopnji testiranja. Izjema je poenostavljen postopek za priglasitev razkužil, ki vsebujejo alkohol v koncentraciji vsaj 76% v/v (= 70% m/m), saj za ustreza priporočilom za razkuževanje zaradi korona situacije. A zaradi nedokazanega osnovnega biocidnega učinka le-teh ni dovoljeno prikazovati kot razkužila.

  • za poklicno uporabo v medicini (v vseh zdravstvenih ustanovah, kjer se obravnavajo bolniki)

Tu mora biti dokazana učinkovitost na dveh stopnjah testiranja – testi učinkovitosti faze 2 stopnje 1 za bakterije in kvasovke in testi faze 2 stopnje 2.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Bodite pozorni na etikete

Še posebej pozorni morate biti na 2 informaciji na etiketah oz. navodilih za uporabo:

  • kontaktni čas: gre za čas, v katerem je dosežen biocidni učinek
  • ali si je pred uporabo razkužila treba umiti roke: če je v testu organska obremenitev nizka, se lahko razkužila uporablja je na predhodno umitih rokah. Če je v testu organska obremenitev visoka, predhodno umivanje rok ni potrebno.

Pravni nasvet

Oglejte si register biocidnih proizvodov na trgu RS. Ta prikazuje seznam biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja