Go to Top

Raven izobrazbe, razčistimo nejasnosti

Ne veste, kakšna je vaša raven izobrazbe in ali pravilno izkazujete svoj naziv? Če naziv izkazujete napačno, vas lahko še čaka globa. Želite zaposliti osebo na svoj s.p. in niste prepričani, kakšna oznaka se uporablja za raven izobrazbe, v okviru katere razpisujete delovno mesto? Razčistimo nejasnosti in si poglejmo primerjavo med ravnmi izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).

Informativni izračun plače

Poslujte z DATA d.o.o. in se posvetujte s strokovnjaki s področja podjetništva.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pravniki DATA d.o.o. so strokovnjaki s področja delovnopravne zakonodaje in izobrazbe. Pozanimajte se, kakšne so obvezne sestavine pogodbe o zaposliti, kakšna so pravila glede višine plače in plačilnih razredov ter kakšne novosti prinaša nov zakon o minimalni plači. Za vsa pravna vprašanja, finančne in davčne zadeve se lahko obrnete na DATA d.o.o. Pišite nam na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Raven izobrazbe po SOK in EOK

Prva, druga in tretja raven izobrazbe sta po obeh ogrodjih označeni enako. Gre za nedokončano (1 SOK/1 EOK) ter dokončano (2 SOK/ 2 EOK) osnovnošolsko izobrazbo ter nižje poklicno izobrazbo (3 SOK/3 EOK).

Informativni izračun dnevnice

Razlike v SOK in EOK glede na raven izobrazbe

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Tisto, kar pri SOK ločimo na 4. in 5. raven izobrazbe, se pri EOK smatra za 4. raven:

 • srednja poklicna izobrazba (3 letna) – 4. raven izobrazbe po SOK
 • srednja strokovna izobrazba (splošna/poklicna matura, opravljen mojstrski/delovodski/poslovodski izpit) – 5. raven izobrazbe po SOK

6. raven po SOK je enako 5. ravni po SOK:

 • višja strokovna izobrazba

7. raven po SOK je enako 6. ravni po SOK:

 • visokošolska strokovna izobrazba (VŠ); 1. bolonjska stopnja
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (UN); 1. bolonjska stopnja
 • specializacija po višješolskih programih; predbolonjski program
 • visokošolski strokovni programi; predbolonjski program

8. raven po SOK je enako 7. ravni po SOK:

 • magisterij stroke (naziv se piše za imenom); 2. bolonjska stopnja
 • enoviti magistrski študijski program (5 letni: medicina, teologija, arhitektura, veterinarstvo, …); 2. bolonjska stopnja
 • specializacija po visokošolskih strokovnih programih; predbolonjski program
 • univerzitetni programi; predbolonjski program

Informativni izračun za normirance

9. raven v bolonjskem sistemu ne obstaja

9. raven po SOK je enako 8. ravni po SOK:

 • specializacija po univerzitetnih programih; predbolonjski program
 • magisterij znanosti/umetnosti (naziv se piše pred imenom); predbolonjski program

10. raven po SOK je enako 8. ravni po SOK:

 • doktorat znanosti (naziv se piše pred imenom); 3. bolonjska stopnja in predbolonjski program

Pravni nasvet

Poleg SOK in EOK aktualna še Uredba

V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja pa si lahko preberete kaj pomenijo oznake  6/1, 6/2 ter 8/1, 8/2.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja