Go to Top

Prepoved zbiranja – kako je s tem začasnim ukrepom?

Prepoved zbiranja ljudi ostaja. Medtem, ko se je vlada Republike Slovenije odločila, da se prenehajo nekateri začasni ukrepi, so se na podlagi strokovne ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje odločili, da se prepoved zbiranja ljudi uporablja še naprej. Trenutno namreč ni takšnega upada števila okužb kot v spomladanskem času. Ves čas se generirajo novi primeri, zato ni čas, da bi pričeli sproščati ukrepe – sploh pa ne prepoved zbiranja!

Informativni izračun plače

Ste vedeli, da se približno polovica vseh na novo okuženih v Sloveniji, okuži na delovnem mestu? Ste razmišljali o tem, da bi organizirali delo od doma? To je sicer vse bolj razširjeno tudi zaradi globalizacije in fleksibilizacije trga dela, s tem pa natančno upoštevate tudi prepoved zbiranja. Preberite si naš članek ali se udeležite katerega od naših brezplačnih seminarjev. Da bi natančno uredili področje, pa kontaktirajte naše pravne strokovnjake, ki natančno poznajo zakonodajo na tem področju! Pišite nam na data@data.si.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Prepoved zbiranja ljudi ostaja!

Še vedno torej velja prepoved zbiranja ljudi, če

  • se zbira več kot 10 ljudi
  • če je zbiranje prepovedano z drugimi vladnimi odloki, kot je npr. prepovedano zbiranje ljudi v nočnih klubih in diskotekah
  • če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu z navodili NIJZ

Prepoved zbiranja ljudi izjemoma ne velja, če

  • se zbira do 10 ljudi in je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo
  • se zbira od 10 do 50 ljudi, če sklicatelj zagotovi minimalno varnostno razdaljo in vodi seznam prisotnih ljudi, upoštevana pa morajo biti tudi higienska priporočila NIJZ

BRUTO NETO PLAČA

Kaj mora vsebovati seznam?

Seznam, ki ga mora sklicatelj hraniti en mesec, mora za vsakega posameznega udeleženca vsebovati naslednje podatke

  • ime in priimek
  • naslov stalnega prebivališča
  • telefonska številka
  • kraj (naslov in podatki o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor) in čas zbiranja (datum ter čas začetka in konca zbiranja)

Četrti protikoronski paket

Dovoljeno zbiranje do 500 udeležencev, če…

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Prepoved zbiranja vsebuje tudi nekaj izjem. Izjemoma se tako dovoli zbiranje do 500 udeležencev na organiziranih javnih prireditvah, če se lahko zagotovi minimalna varnostna razdalja. Organizator mora javno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, priložiti pa mora tudi pozitivno mnenje NIJZ. Pregled vloge stane 30 eur.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Imate dovoljenje, izdano pred 8. 7. 2020?

Na prireditvah, kjer so bila dovoljenja izdana pred 8. 7. 2020, ko se je spremenil odlok, ki narekuje prepoved zbiranja, ne potrebujete pozitivnega mnenja NIJZ, saj je bil postopek že zaključen. Je pa treba spoštovati splošne omejitve in priporočila NIJZ.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Prepoved zbiranja na privatnih dogodkih ni urejena!

NIJZ ne izdaja mnenj za privatne dogodke, kot so poroke, pogrebi, rojstni dnevi, pikniki, tabori itd. Za tovrstna zbiranja velja omejitev do 50 oseb.

Je pa res, da odlok v zasebne prostore ne posega, zato je tam prepoved zbiranja neurejena. A pazite! Če lastnik zasebnega prostora organizira zbiranje, kjer je prosto dovoljen dostop vsakomur, se tak prostor že lahko šteje za javni kraj. Tu ne gre za urejeno področje delovanja, saj se presoja opravi glede na konkretne okoliščine.

Do intenzivnega širjenja virusa sicer pogosto prihaja ravno na prireditvah, kot so zabave. In tu ne igra vloge to, ali se te organizirane na javnem kraju ali v zasebnem prostoru, zato velja previdnost!

Pravni nasvet

Največ uvoženih primerov iz Hrvaške! A tam le opozarjajo?

Na začetku smo imeli največ uvoženih primerov iz držav t. i. rdečega seznama. Nato so pri teh državah uvedli obvezno karanteno in situacija se je spremenila. Po zadnjih pridobljenih podatkih, je največ takšnih primerov prav iz sosednje Hrvaške.

Zaenkrat se tam te želijo posluževati kaznovanja. Mnogo bolj se oklepajo opozarjanja in podučevanja ljudi. Sicer razmišljajo tudi o zaostrovanju ukrepov, a ukrepe, povezane z maskami, razdaljo in ukrepi v zaprtih prostorih zaenkrat bolj polagajo na jesenski čas.

Vir: GOV.si

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja