Go to Top

Predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je zaključilo javno razpravo o predlogu sprememb ZGD-1K. Predlogi sprememb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) se nanašajo na preprečevanje zlorab pri ustanavljanju podjetij. Prav tako se nanašajo na prenos direktive EU glede sodelovanja delničarjev pri upravljanju. V nadaljevanju vam bomo predstavili predlog sprememb, ki se nanašajo na postopke, ki jih opravljamo VEM točke in so povezane z ustanovitvijo podjetja oziroma z vpisom v register samostojnih podjetnikov. Tokrat bomo

Informativni izračun plače

Predlog sprememb ZGD-1K bo morda vplival tudi na vas, zato povprašajte našo pravno službo o tem, kako se pripraviti na morebitne spremembe.

Predlog sprememb o dodatnih omejitvah glede družbenikov in podjetnikov za ustanovitev podjetja

Pisali smo že o omejitvah glede družbenikov pri ustanavljanju podjetij.

Predlog sprememb ZGD-1K predvideva dodatne omejitve. Te omejitve se nanašajo na:

  1. Ustanovitej, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi zakona, ki ureja javna naročila (4. točka 10.a člena ZGD-1K).
  2. Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata Republike Slovenija izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 495. členom ( praksa, ko družbenik družbe, takoj po ustanovitvi podjetja, dvigne kapital s TRR kot posojilo in z njim ustanovi novo družbo) tega zakona (7. točka 10.a člena ZGD-1K).

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

JPES-u ne bo potrebno več pošiljati Obvestila o prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.

Črta se 2. ostavek 75. člena, ki določa pravila za samostojne podjetnike ob zaprtju podjetja:

Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Ob tem mora navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).

Vas zanima več o tem kakšen bo predlog sprememb ZDG-1K? Povprašajte nas!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Samostojni podjetnikom ne bo potrebno vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti obveščati AJPES o tem, da imajo namen zapreti s.p..

Določen je postopek preklica Izjave lastnika objekta

Dopolnjen bo 74. člen ZGD-1K in sicer z novim 4. odstavkom, ki se glasi:

Lastnik objekta lahko izjavo iz prejšnjega odstavka prekliče. O tem mora podjetnika pisno obvestiti. Od dneva, ko je podjetnik obveščen o preklicu dovoljenja, do dneva, ko je podan predlog za izbris v skladu s 3. točko tretjega odstavka 75. člena, ne me preteči manj kot tri mesece, razen če se podjetnik in lastnik objekta dogovorita drugače.

Pravni nasvet

Predlog sprememb jasneje ureja možnost preklica dovoljenja, s katerim je lastnik objekta poslovnemu subjektu dovolil poslovanje na objektu, čigar lastnik je. Do sedaj namreč ni bila jasno urejena situacija, ko je lastnik objekta najprej podjetniku dal soglasje za poslovni naslov, kasneje pa ga je preklical. Predlog sprememb zakona pa natančno določa postopek in časovne roke.

Predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah (ZDG-1K) gre zdaj v razpravo v državni zbor. Spremembe bodo stopile v veljavo v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Potrebujete pravni nasvet o tem kako bo predlog sprememb vplival na vas? Pokličite naše pravne strokovnjake na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja