Go to Top

Požarna varnost in izvajanje požarnega varovanja je izredno regulirana dejavnost

Požarna varnost in izvajanje njenih nalog je namenjena varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Dejavnost izvajanja požarnega varovanja največkrat vključuje organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pri delu, izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ali izvajanje drugih ukrepov varstva pri delu. Požarna varnost je kot dejavnost regulirana, a jo kljub temu lahko izvajajo tako fizične osebe z registrirano dejavnostjo – samostojni podjetnik posameznik (s.p.), kot tudi pravne osebe (d.o.o.).

Informativni izračun plače

Požarna varnost se izvaja na podlagi pooblastila

Požarna varnost se kot dejavnost lahko izvaja na podlagi pridobljenega pooblastila. To je izdano s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in pridobljene licence za varovanje premoženja in pooblastila za izvajanje požarnega varovanja.

Za pridobitev pooblastila iz dejavnosti požarna varnost je zahtevana licenca za varovanje premoženja, zaposlitev vsaj petih varnostnikov z opravljenim preizkusom znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pri delu, zagotovitev neposredne in stalne komunikacije med VNC in varnostniki (lahko dogovor z VNC o opravljanju nalog tehničnega varovanja) ter zagotovitev ustrezne opreme za vozila, s katerimi se opravlja požarno varovanje. Zahtevano je tudi vsaj enkrat letno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom za zaposlene. O tem je potrebno tudi voditi ustrezne evidence.

Pravni nasvet

Za opravljanje del potrebujete licenco

Dejavnost požarna varnost vključuje raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja ipd. Dejavnost podjetja požarna varnost lahko izvaja nekdo, ki je za to primerno usposobljen in ima primerna dovoljenja. Licenco podeli Ministrstvo za notranje zadeve.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pred registracijo podjetja preverite, ali potrebujete obrtno dovoljenje.

Pogoji za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti požarna varnost so: zaposlitev varnostnega menedžerja, povezane osebe morajo biti varnostno preverjene, podjetje mora imeti zaposleno strokovno usposobljeno varnostno osebje. Imeti mora tudi lasten ali najet varnostno-nadzorni center (VNC), zavarovanje odgovornosti za škodo. Zoper prosilca tudi ne sme biti uveden postopek odvzema licence, oz. ta ne sme biti izveden v zadnjih dveh letih. Požarna varnost se kot dejavnost lahko izvaja ob vnaprejšnjem sprejetju internih aktov, s katerimi se določi oznake, delovno obleko, opremo in vozila. Podjetnik mora biti lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Opravljanje dejavnost požarna varnost se deli tudi na tehnično in fizično požarno varovanje. To lahko opravljajo podjetniki, ki imajo nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »operater VNC«. To lahko oseba pridobi na podlagi najmanj dveh let delovnih izkušenj na področju varovanja in s strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem. Fizično požarno varovanje največkrat vključuje preventivne preglede objektov in ta se lahko opravlja na podlagi NPK kvalifikacije za varnostnika. Za varnostnika je zahtevano opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika in uspešno opravljeno preverjanje znanj, zdravniško spričevalo in končana najmanj osnovna šola. Zahtevana je tudi petletna udeležba na strokovnih usposabljanjih.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Ste podjetnik in potrebujete morda potrdila, ki dokazujejo požarno varnost vaših poslovnih prostorov?

V kolikor potrebujete usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, izdelavo požarnih redov za objekte in poslovne prostore, ocen požarne ogroženosti in izdelovanje požarnih načrtov, ter požarne varnosti ali pregled delovne opreme… se lahko obrnete na Data d.o.o. in pomagali Vam bomo najti rešitev za Vas!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja