Go to Top

Požarna varnost – delodajalci ali redno izvajate vaje evakuacije v primeru požara?

Požarna varnost in izvajanje njenih nalog je namenjena varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Dejavnost izvajanja požarnega varovanja največkrat vključuje izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije, organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pri delu ter izvajanje drugih ukrepov varstva pri delu. Potrebujete usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, izdelavo požarnih redov za objekte in poslovne prostore, ocen požarne ogroženosti in izdelovanje požarnih načrtov, ter požarne varnosti ali pregled delovne opreme? Kontaktirajte nas na 01/600 15 30 ali nam pišite na data@data.si.

Izračun plače

Požarna varnost – požarni redi, požarni načrt in načrt evakuacije

Lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov morajo izdelati požarni red. Požarni red vključuje celotno organizacijo, ukrepe varstva pred požari in navodila za ravnanje v primeru požara. Za objekte s srednjo in višjo požarno ogroženostjo je potrebno izdelati požarni načrt. Za nastanitvene objekte in objekte, v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi pa načrt evakuacije.

Termin za registacijo podjetja

Požarna varnost – ocena požarne ogroženosti

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov ter poslovnih oziroma industrijskih objektov, kjer se izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, morajo imeti izdelan požarni red za objekte, določene s predpisi. Kar je določeno na podlagi objave v uradnem listu RS (št. 52/07, 12. 6. 2007).

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Ustanovitev podjetja

Kilometrina 2024

Požarna varnost – požarni načrt

Požarni načrt je grafični prikaz objekta, označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Izdelan požarni načrt zmanjšuje nevarnost nastanka požara hkrati zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Akt o ustanovitvi d.o.o.

Požarna varnost – vaja evakuacije

Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije in požarni načrt, morajo enkrat letno izvesti tudi praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. Kar je določeno v 7. odstavku 35. člena Zakona o varstvu pred požarom.

Pri vaji evakuacije se preizkuša:

  • Čas evakuacije
  • Evakuacijske poti in izhodi
  • Odgovornosti in naloge zaposlenih oz. stanovalcev
  • Varnost pri evakuaciji

Poskrbite za ustrezno varnost pred požarom tudi v vašem podjetju in s tem za varno delovno okolje. Globa za neizvajanje Zakona o varstvu pred požarom znaša od 1.300 € do 20.000 €.

Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja