Go to Top

Posodbena pogodba – kaj to je in kaj obsega?

Posodbena pogodba se pogosto zamenjuje s posojilno ali najemno

Posodbena pogodba je pogodba, s katero se posodnik zaveže, da bo izposojevalcu izročil določeno stvar v neodplačno rabo, izposojevalec pa se zavezuje, da bo stvar vrnil. Posodbena pogodba se v praksi pogosto zamenja za posojilno ali celo najemno, vendar pa ne gre za isto pogodbo. Kakšne so torej značilnosti posodbene pogodbe? V primeru, da potrebujete pomoč glede posodbene pogodbe ali pa vaš muči kakšna druga pravna dilema, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce za plačljivo ponudbo. Pokličite na 01-600/1530 ali pišite na elektronski naslov [email protected].

Informativni izračun plače

Predmet posodbene pogodbe

Predmet posodbene pogodbe je točno določena stvar (predmet) in ne denarni znesek, kot je to pri posojilni pogodbi. S posodbeno pogodbo se posojena stvar izposojevalcu prepusti v začasno rabo neodplačno. Za primerjavo pa je za najemno pogodbo značilna odplačna prepustitev rabe stvari. Tudi posodbeno pogodbo ureja Obligacijski zakonik (OZ).

Želite ustanoviti podjetje? Ste na pravem mestu!

Obveznosti izposojevalca

Ko je sklenjena posodbena pogodba, lahko izposojevalec izposojeno stvar uporablja samo za namen, ki je določen s pogodbo. Kadar namen rabe s pogodbo ni določen, je dolžan stvar uporabljati kot dober gospodar v skladu z njeno naravo in namenom. Če izposojevalec nedovoljeno uporablja stvar, odgovarja za morebitno naključno uničenje ali poškodovanje stvari. Izposojevalec ni odgovoren za poslabšanje ali spremembo stvari, ki je običajna posledica rabe v skladu s pogodbo.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

pravno svetovanje

Udeležite se izobraževanja Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Posodbena pogodba – stroški vzdrževanja

Stroške rednega vzdrževanja stvari je dolžan nositi izposojevalec. Od posodnika lahko zahteva le povrnitev izrednih stroškov.

Želite registrirati s.p.?

Posodbena pogodba in vračilo posojene stvari

S posodbeno pogodbo se izposojevalec zaveže, do bo izposojeno stvar posodniku vrnil. Vrniti jo je dolžan ob dogovorjenem času. Kadar rok vrnitve ni določen, je potrebno stvar vrniti takoj, ko je bila uporabljena za pogodbeno določen namen. Kadar čas trajanja in namen uporabe nista določena, pa lahko posodnik vrnitev zahteva stvari kadarkoli hoče.

Informativni izračun za normirance

Posodbena pogodba – prenehanje in odpoved pogodbe

Posodnik lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka in zahteva takojšnjo vrnitev stvari:

– če izposojevalec umre,

– če izposojevalec uporablja stvar v nasprotju s pogodbo,

– če neupravičeno prepusti rabo tretji osebi ali

– če stvar zaradi nepredvidljivih okoliščin nujno potrebuje.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Posodbena pogodba in odgovornost posodnika

Če izposojevalcu nastane škoda, ker ima stvar napake ali nevarne lastnosti, mu posodnik odgovarja za škodo, a le, če je za napako oziroma za nevarno lastnost vedel ali bi bil moral vedeti in izposojevalca nanjo ni opozoril.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja