Go to Top

Poskusna doba v delovnem razmerju

Poskusna doba je pogost element pri sklepanju delovnih razmerij

Poskusna doba je namenjena tako delodajalcu kot tudi delavcu, da lahko v tem času preverita, ali jima sodelovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi ustreza. Poskusna doba lahko traja le omejeno obdobje, delavec in delodajalec pa lahko v tem času odpovesta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim odpovednim rokom.

Izračunajte si plačo!

Poskusna doba – koliko časa lahko traja?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Poskusna doba je časovno omejeno obdobje in pri njenem določanju je potrebno upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Poleg teh pa tudi določbe morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca.

V skladu z ZDR-1 lahko poskusna doba traja največ šest mesecev. Podaljša se lahko le v primeru začasne odsotnosti z dela. Nekatere kolektivne pogodbe pa vsebujejo še dodatne določbe glede trajanja poskusne dobe, s katerimi omejujejo to obdobje.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Poskusna doba in kolektivne pogodbe

Kolektivne pogodbe pogosto določajo dodatne omejitve glede trajanja poskusne dobe. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije tako npr. določa, da lahko poskusna doba, če je delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, traja največ šest mesecev. Če je delovno razmerje sklenjeno za določen čas, pa najdalj eno tretjino časa, za katerega je delovno razmerje sklenjeno.

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma pa npr. trajanje poskusne dobe določa glede na tarifni razred, v katerega spada posamezno delovno mesto. V primeru delovnega mesta, ki spada v prvi do tretji tarifni razred, lahko tako poskusna doba traja največ 1 mesec. Za delovna mesta iz npr. sedmega tarifnega razreda pa je to obdobje daljše in lahko traja do 6 mesecev.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

 

davčno svetovanje

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v poskusni dobi

ZDR-1 ne vsebuje posebnih določb glede spremljanja in ocenjevanja dela delavca med poskusno dobo. V vsakem primeru je tako potrebno preveriti še določbe morebitne kolektivne pogodbe. Priporočljivo je, da delodajalec imenuje osebo ali komisijo, ki bo spremlja delo delavca in pripravi oceno poskusnega dela.

Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je potrebno delavca seznaniti z oceno dela in razlogi, zaradi katerih je ocenjeno, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil. Odpoved pogodbe mora biti obrazložena in podana v pisni obliki.

KAM Z NOVIMI TURSTIČNIMI BONI V VREDNOSTI 100€

Odpovedni rok v obdobju poskusnega dela

Med poskusno dobo lahko delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez navajanja konkretnega razloga. Delodajalec pa lahko pogodbo redno odpove, če med trajanjem poskusne dobe ali ob njenem poteku ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil.  Odpovedni rok v obeh primerih znaša sedem dni.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Med poskusno dobo sicer lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo tudi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja