Go to Top

Obvezna poročila za podjetnike!

V množici obveznosti podjetnika spada tudi oddaja različnih poročil. Nekatera je potrebno oddajati mesečno, druga se izpolnjujejo na letni ravni. Za vas smo pripravili splošen pregled vseh poročil, ki ste jih dolžni oddati. Za to lahko poskrbite sami ali pa to namesto vas stori vaš računovodja.

Medletna poročila

Mesečni ali trimesečni obračuni DDV

Obračun DDV-ja je potrebno oddati zadnji delovni dan v mesecu, za pretekli mesec. To velja za tiste poslovne subjekte, ki so vpisani v register zavezancev za DDV. Obdobje mesec ali trimesečje je odvisno od prometa zavezanca v zadnjih 12 mesecih (če je več kot 210.000€ je mesečno, sicer trimesečje).

Rekapitulacijsko poročilo – kot priloga DDV-o oz. obračuna DDV.

Oddaja se do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo izpolnjujejo tisti poslovni subjekti, ki so v določenem davčnem obdobju opravili dobave blaga in storitev v drugo državo članico EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU (dobava blaga pomeni → prodaja blaga).

Obrazci REK-1 in iREK

Oddaja se najkasneje na dan posameznega izplačila tisti poslovni subjekti, ki izplačujejo dohodke fizičnim osebam, ki so v delovnem razmerju: plače regresi nagrade, dodatki (prehrana, prevoz, potni stroški…), če izplačujejo nagrade po pogodbah o poslovodenju (individualnih).

Obrazci REK-2

Oddaja se na dan posameznega izplačila tisti poslovni subjekti, ki izplačujete druge dohodke fizičnim osebam: najemnine, avtorski honorarji, pogodbe o delu (podjemne), izplačila obresti po posojilnih pogodbah in izplačila dividend/dobička.

Mesečno Intrastat

Oddaja se od 1. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki presežete vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 00 € ali za prejeme blaga (nakup) 85.000 00 € ali če trguje z blagom izven EU.

Letna poročila

DURS

Davčni obračun-obdavčljivi dobiček – 31.03. za preteklo leto.

AJPES

Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili – 31.03. za preteklo leto.

ZPIZ

Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih – 30.04. za preteklo leto.

Posebnosti

Poročila Banki Slovenije

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na BS, so odvisna od dejavnosti podjetja.

Več o obveznostih podjetnika se lahko naučite na izobraževanju Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja