Go to Top

Obvestilo o odmeri letnega dopusta – ga (še) niste prejeli?

Do 31. marca so morali delodajalci svoje delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestilo o odmeri letnega dopusta je namenjeno temu, da so delavci pravočasno seznanjeni s tem, koliko dni dopusta jim pripada.

>>> Ustanovitev podjetja je na VEM točki DATA povsem preprosta! Pred tem pa preverite, kakšne sploh so prednosti samozaposlitve.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Delodajalec ni odmeril dopusta, kaj lahko stori delavec?

Delodajalec je dolžan, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), do 31. marca delavcem izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

>>> Ali veste, koliko dopusta vam pripada?

Nekateri delodajalci delavce ne obvestijo o odmeri letnega dopusta niti do zakonsko določenega 31. marca niti kasneje. V tovrstnih primerih delavci sploh ne vedo, koliko dni letnega dopusta jim pripada. Če delavec za tekoče koledarsko leto ni prejel obvestila o odmeri dopusta, to še ne pomeni, da mu pripada enako število prostih dni kot leto prej.

Delodajalec v tem primeru ne izpolnjuje svojih obveznosti iz delovnega razmerja. Kaj lahko delavec stori? Pravniki podjetja DATA svetujejo, da v primeru, ko obvestilo o odmeri letnega dopusta sploh ni prišlo do delavca, slednji opomni oziroma opozori delodajalca, da izpolni svoje obveznosti. Najbolje je, da to stori v pisni obliki.

Delavec pa ima tudi možnost pri Inšpektoratu RS za delo (anonimno) prijaviti kršitev delovnopravne zakonodaje. Kako poteka tovrstna prijava in katere podatke mora delavec pri tem navesti, smo pojasnili v prispevku Anonimna prijava kršitev delovnopravne zakonodaje. Inšpektorat v nadaljevanju lahko delodajalca pozove k izpolnitvi zakonskih obveznosti oziroma mu naloži globo.

obvestilo o odmeri letnega dopusta

Če pa delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi po 31. marcu, je primerno, da delavca o trajanju letnega dopusta v prvem koledarskem letu zaposlitve obvesti ob sklenitvi delovnega razmerja.

Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati.

>>> Imate zanimiv hobi ali pa dobro idejo? Kako lahko z njim/njo dodatno zaslužite, izveste na našem brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Je obvestilo o odmeri letnega dopusta lahko poslano prek e-pošte?

Obvestilo o odmeri letnega dopusta mora biti izdano v pisni obliki. ZDR-1 pa določa, da lahko delodajalec o odmeri letnega dopusta delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

To pomeni, da je obvestilo o odmeri letnega dopusta lahko poslano prek elektronske pošte le, če delodajalec delavcu zagotavlja službeni e-naslov ter če se delavec in delodajalec dogovorita (najbolje v pogodbi o zaposlitvi), da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov.

>>> Regres 2018: Kdaj in v kakšni višini mora biti izplačan?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja