Go to Top

Obdavčitev samostojnega podjetnika po novem

Skladno s sprejetim Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/2012 z dne 30.05.2012) so se, med drugim, tudi spremenili tudi dohodninski razredi, ki jasno vplivajo na obdavčitev ustvarjenega dobička (davčne osnove) samostojnih podjetnikov.

Pričetek uporabe je s 01.01.2013, kar pomeni, da velja za ustvarjeno davčno osnovo samostojnega podjetnika v prihodnjem letu.

Za primerjavo spodaj podajamo razpredelnico, s katero je razlika obdavčitve bolj pregledna.

Primer, SP:

SPdo vključ.leta 2012leto 2013leto 2014od leta 2015 dalje
davčna osnova (dobiček)70.00070.00070.00070.000
dohodninska lestvica/davek25.64225.30525.30525.243
razlike (v dobro podjetnika)0338338399

 Pregled, primerjava dohodninskih lestvic 2012-2015

Letna dohodninska lestvica 2012naddodohod. 
7.840,5316%
7.840,5315.681,031.254,48+ 27% nad 7.840,53
15.681,033.371,42+ 41% nad 15.681,03

Letna dohodninska lestvica 2013naddodohod. 
7.840,5316%
7.840,5318.534,001.254,48+ 27% nad 7.840,53
18.534,0069.313,004.141,72+ 41% nad 18.534
69.313,0024.961,11+ 50% nad 69.313

Letna dohodninska lestvica 2014naddo dohod. 
7.840,5316%
7.840,5318.534,001.254,48+ 27% nad 7.840,53
18.534,0069.313,004.141,72+ 41% nad 18.534
69.313,0024.961,11+ 50% nad 69.313

Letna dohodninska lestvica 2015naddodohod. 
7.840,5316%
7.840,5318.534,001.254,48+ 27% nad 7.840,53
18.534,004.141,72+ 41% nad 18.534

Preberite tudi članek: Izplačilo dobička v DOO po novem.

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.