Go to Top

Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev v Sloveniji do konca leta 2019?

Do konca leta je na področju nepovratnih sredstev predvidenih več javnih razpisov. Vedno pomembnejša je vsebina projektov, hkrati pa je pri večini razpisov pomembno tudi obstoječe poslovanje podjetij. Ko razmišljate o nepovratnih sredstvih je tako vedno potrebno najprej preveriti osnovne pogoje ter nato izračunati točke ter s tem oceniti, če je prijava na razpis smiselna.

Aktualni razpisi

Do konca leta napovedanih kar nekaj razpisov glede nepovratnih sredstev v Sloveniji

Najpomembnejši razpisi po področjih:

  1. Podjetništvo in tehnologija

Kot prvi iz segmenta »Podjetništva in tehnologije« je napovedan javni razpis Spodbude za zagon podjetij P2 v letih 2019 – 2021, katerega namen je spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja inovativnih start-upov s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Start-upi lahko po tem razpisu pridobijo 54.000 EUR zagonskih sredstev.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

V mesecu maju se obeta javni razpis EUREKA 2019-2023, ki je namenjen razvojnim projektom in spodbuja udeležbo slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih mednarodnega programa EUREKA.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019-2020, katerega cilj je spodbujanje podjetij k prenovi in učinkovitemu upravljanju poslovnih procesov, vitkemu poslovanju, business process managementu in dizajn managementu pa je napovedan za junij.

Opozoriti velja tudi na tretji prijavni rok (24.9.2019) za javni razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti TRL 6-9, katerega namen je sofinanciranje inovativnih, RRI projektov podjetij ali konzorcije za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Razpis nudi do največ 45% sofinanciranja oziroma do vrednosti največ 500.000 EUR.

Pravni nasvet

  1. Internacionalizacija

V prvem kvartalu leta sta napovedana dva javna razpisa, namenjena digitalni transformaciji, in sicer: Celovita podpora ukrepom digitalne transformacije v podjetjih in Razvoj in implementacija upravljalskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij. Prvi javni razpis nudi nepovratna sredstva za celovito digitalno transformacijo poslovnih procesov/produktov/storitev, drugi javni razpis pa je namenjen dvigu organizacijskih, digitalnih in upravljalskih kompetenc.

1.10.2019 je drugo odpiranje za javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP, ki nudi do 70% sofinanciranje oziroma do največ 30.000 EUR za svetovalne storitve pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

  1. Regionalni razvoj

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

MSP-jem s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo bo namenjen javni razpis Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Nepovratna sredstva bodo namenjena za investicije  v energetsko obnovo turističnih in gostinskih objektov, ki poslujejo vsaj 1 leto. Subvencije bodo na voljo tudi za energetsko obnovo trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov.

Za problemska območja (Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje) se v mesecu septembru obeta že tradicionalni javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih P2R. Namen razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij, izboljšati razvojne potenciale in konkurenčnost.

Informativni izračun plače

  1. Turizem

Prvi javni razpis, Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve, je napovedan že v mesecu marcu. Cilj po tem javnem razpisu je, da podjetje pridobi mednarodno uveljavljen okoljski znak.

V mesecu juniju je napovedan javni razpis Spodbude za MSP-je v turizmu. Namen razpisa je spodbuditi MSP-je iz vzhodne kohezijske regije k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načina poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami in izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.

Do konca leta 2019 bo na področju nepovratnih sredstev torej še pestro. Glede na to, da je priprava dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno na prijavo na razpis pripraviti načrtno in predvsem dovolj zgodaj.

Vir: MGRT

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja