Go to Top

Nižja stopnja DDV

Nižja stopnja DDV se obračunava le za določene vrste blaga

Nižja stopnja DDV omogoča cenejši dostop do elektronskih publikacij! Razmišljate o nakupu knjig, časopisov, revij ali elektronski publikacij? Veste, ali so storitve obdavčene po splošni stopnji DDV ali pa so obdavčene po nižji stopnji DDV? Dogovorite se za davčno svetovanje, na katerem bo davčni svetovalec preveril, če pravilno obračunavate DDV. Svetovanje pride v poštev tudi, če šele razmišljate o ustanovitvi podjetja. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01/600-1530 in rezervirajte termin za posvet.

Informativni izračun plače

Splošna stopnja DDV

Podjetja in samostojni podjetniki verjetno že veste, da je splošna davčna stopnja DDV v Sloveniji še vedno 22 odstotkov, medtem ko je nižja stopnja DDV 9,5 odstotka.

Ustanovitev d.o.o. – postopek

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

Zakon o davku na dodano vrednost določa seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV:

Nižja stopnja DDV se uporablja za:

(1) Hrano (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;
(2) dobavo vode;
(3) zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
(4) medicinsko opremo, pripomočke in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem;
(5) prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
(6) (črtan)
(7) vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
(8) avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;
(9) uvoz umetniških predmetov, zbirk in starin;

Več o popoldanskem s.p.

davčno svetovanje

Dodatek do minimalne plače

(10) umetniške predmete, če jih proda:

  • avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
  • davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;

(11) stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje, ter dele teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
(11 a) obnovo in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;
(11 b) čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;

Vse o prevozu na delo!

(12) živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
(13) dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
(14) uporabo športnih objektov;
(15) storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
(16) storitve javne higiene;
(17) manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, (vključno s krpanjem in predelavo);
(18) storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali invalide);
(19) frizerske storitve;
(20) dobavo lončnic, sadik, rezanega cvetja.

Poleg navedenega seznama iz priloge I ZDDV-1 morajo podjetja  pri pravilni določitvi, kdaj se nižja stopnja DDV lahko uporabi, preveriti natančnejša navodila. Slednja se nahajajo v Pravilniku o izvajanju ZDDV-1 (npr. kdaj se objekt tretira, da je del socialne politike).

Potrebujete pravni posvet?

Posebna nižja stopnja DDV

Posebna nižja stopnja DDV (5 odstotkov), ki je bila uveljavljena leta 2020, pa je namenjena le dobavi, vključno s knjižnično izposojo:

  • knjig,
  • časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje
  • brošur, letakov in podobnega gradiva,
  • otroških slikanic,
  • knjig za risanje ali pobarvank,
  • glasbenih del,
  • zemljevidov in hidrografskih ali podobnih kart

razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Prispevki za s.p.

Dodatna posebnost

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), določa posebno nižjo stopnjo DDV( 5%) še za:

  • dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Določila veljajo od 02.09.2023 dalje.

Potrebujete več informacij? Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01/600-1530 in rezervirajte termin za posvet.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja