Go to Top

Nižja stopnja DDV

Nižja stopnja DDV omogoča cenejši dostop do elektronskih publikacij! Ali razmišljate o nakupu knjig, časopisov, revij ali elektronski publikacij? Ali veste ali so storitve obdavčene po splošni stopnji DDV ali pa so obdavčene po nižji stopnji DDV? Dogovorite se za davčno svetovanje, kjer bo davčni svetovalec preveril ali pravilno obračunavate DDV.

Informativni izračun plače

Splošna stopnja DDV

Podjetja in samostojni podjetniki verjetno že veste, da je splošna davčna stopnja DDV v Sloveniji:

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

Zakon o davku na dodano vrednost določa seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV:

Nižja stopnja DDV se uporablja za:

(1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi;
(2) dobava vode;

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

(3) zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
(4) medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z njihovim vzdrževanjem;
(5) prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
(6) knjige (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisi in periodične publikacije, razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo reklamne vsebine;
(7) vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
(8) avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih umetnikov;
(9) uvoz umetniških predmetov;
(10) določene umetniški predmeti;

    Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.
  • avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
  • davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;

(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
(12) živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
(13) dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
(14) uporaba športnih objektov;
(15) storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
(16) storitve javne higiene

Nižja stopnja DDV po novem!

Državni zbor je sprejel novela zakona o davku na dodano vrednost. Novela uveljavlja nižjo, to je 9,5 % davčno stopnjo tudi za elektronske publikacije. Nižja stopnja DDV je veljala do sedaj za fizične publikacije; to je za knjige, časopise in revije. Nižja stopnja DDV velja po novem tudi za elektronske publikacije.

Pravni nasvet

Državni zbor ocenjuje, da bo nižja stopnja DDV povzročila izpad prihodkov iz naslova DDV za miljon evrov letno.

Svetujemo vam, da z davčnim svetovalcem preverite ali pravilno obračunavate DDV!

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja