Go to Top

Neizpolnitev pričakovanj turističnega aranžmaja – ali veste kako ukrepati?

Približuje se poletje – vrhunec sezone turističnih potovanj, ko mnogi od vas zaupa organizacijo dopusta kateri od turističnih agencij oziroma organizatorju potovanja. Veliko ljudi se odloči za turistični aranžma (paketno potovanje), zaradi časovne stiske, pa tudi zaradi zaupanja in varnosti. Zakon o spodbujanju razvoja turizma opredeljuje definicijo turističnega aranžmaja. Gre za vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali več naslednjih storitev (prevoz, nastanite, druge turistične storitve). Ta storitev pa traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči. Ste neizpolnitev pričakovanj turističnega aranžmaja doživeli tudi vi? Obrnite se na naše pravne strokovnjake!

Informativni izračun plače

Velikokrat pa se zgodi, da počitnice rezervirane v okviru turističnega aranžmaja ne potekajo po pričakovanjih. Na primer destinacija, ki smo jo izbrali, ni zadovoljila naših pričakovanj. Ali pa namestitev ni ustrezala opisu v katalogu ali na spletni strani turistične agencije oziroma organizatorja potovanja.

Obligacijski zakonik (OZ) ureja tako imenovano Pogodbo o organiziranju potovanja. Ta pogodba se dejansko nanaša na turistične aranžmaje. OZ določa pravice in obveznosti obeh strank, tj. organizatorja potovanja in potnika. Poleg tega določa tudi način podaje reklamacij in zahtevke. Podrobneje pa je glede turističnih aranžmajev urejeno v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot). Kakšne pravice gredo potrošniku po tem zakonu v primeru neizpolnitev pričakovanj turističnega aranžmaja, pa si preberite v nadaljevanju.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Neizpolnitev pričakovanj turističnega aranžmaja – kako ukrepati v primeru, če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju?

Potrošnik mora brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev. In sicer za tiste, ki so del turističnega aranžmaja.

Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo, je dolžnost organizatorja, da napako odpravi.

V kolikor organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potrošnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potrošnik sam odpravi neskladnosti. V slednjem primeru zahteva povračilo nastalih stroškov.

V kolikor pa se potrošniku predlaga nadomestna potovalna storitev, lahko le-to zavrne. Slednje v primeru, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi ali če je znižanje cene neustrezno.

Pravni nasvet

Potrošnik ima pravico, da mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja povrne vsakršno škodo, ki mu je nastala zaradi neizpolnitev in neskladnosti s pogodbo. Ni pa do tega upravičen takrat, če organizator potovanja dokaže, da je:

  • za neskladnost odgovoren potrošnik;
  • za neskladnost odgovorna tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanjem potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, in je bila neizpolnitev oz. neskladnost nepredvidljiva ali neizogibna ali
  • neskladnost posledica neizogibnih in izrednih okoliščin.

Iščete strokovno računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Če organizator potovanja ne odpravi neizpolnitev in neskladnosti, lahko potrošnik zahteva znižanje cene in povrnitev škode.

Potrošnik pa lahko tudi odstopi od pogodbe brez plačila odstopnine, in sicer v primeru:

  • če organizator potovanja neizpolnitev oz. napak ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi in
  • če gre za neizpolnitev oz. neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa.

Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo v dveh letih od nastanka neskladnosti.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja