Go to Top

Na zaposlitev delavca lahko vpliva javno dostopen Facebook profil

Ko načrtujete zaposlitev delavca, od kandidatov ne smete zahtevati vpogleda v Facebook profil, lahko pa opravijo psihološki test. Podatke iz Facebook profila lahko pri zaposlovanju uporabite le, če so javni, psihološki testi pa se lahko nanašajo le na sposobnosti, ki so zahtevane za opravljanje delovnega mesta, za katerega izbirate kandidata.

zaposlitev delavca

Zakon o delovnih razmerjih določa splošno načelo, da lahko delodajalec od kandidata, ki se je prijavil na razpis za zaposlitev delavca, zahteva le predložitev tistih dokazil, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. S to določbo se po pojasnilih ministrstva varuje zasebnost prijavljenega kandidata. O prepovedanih vprašanjih in spoštovanju načela prepovedi diskriminacije smo že pisali tukaj.

Javne informacije na Facebooku delodajalec lahko uporabi

Po mnenju informacijskega pooblaščenca sme delodajalec za potrebe kadrovanja pravico pridobiti informacije o potencialnih zaposlenih iz javnih sredstev, torej iz tistih sredstev, ki so prosto dostopna vsem. Sem sodijo tudi javno objavljeni podatki na spletu.

Če je Facebook profil kandidatov za zaposlitev torej »javen« v tem smislu, da lahko objave (fotografije, komentarje, sezname znancev) vidi vsakdo, ki je član Facebook omrežja, govorimo po mnenju pooblaščenca o javno dostopni informaciji in v zvezi z njo ni mogoče pričakovati zasebnosti.

Drugače je, meni informacijski pooblaščenec, če so informacije, ki jih nekdo deli z drugimi, omejene na določene člane in ima posameznik profil zaprt, informacije o sebi pa deli samo z določenim krogom ljudi. V tem primeru po mnenju pooblaščenca delodajalec ne sme pridobivati in uporabljati teh informacij za namene kadrovanja, razen če jih je pridobil neposredno kot FB »prijatelj« konkretnega uporabnika FB omrežja. V tem primeru ne gre za poseg v zasebnost, saj je kandidat delodajalcu s povabilom med »prijatelje« sam dal privolitev za ogled njegovih zasebnih podatkov.

Kandidat sicer lahko pričakuje, da informacije, ki jih deli, ostanejo med »prijatelji«. Za poseg v zasebnost bi se tako lahko štelo tudi, če se delodajalec med prijatelje kandidata prikrade z izmišljeno identiteto ali pa pridobi informacije preko drugega »prijatelja« kandidata za zaposlitev.

Psihološki preizkus dovoljen, če to zahteva delovno mesto

Preverjanja psihološkega profila kandidatov za zaposlitev je dovoljeno, če to zahteva delovno mesto. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da ima delodajalec pravico, da pri zaposlovanju preizkusi znanje oziroma sposobnosti kandidata za opravljanje dela. Takšen preizkus je na mestu tedaj, ko delodajalec za opravljanje dela potrebuje določene specifične lastnosti, rezultati takšnega preizkusa pa so kasnejša podlaga oziroma merilo za izbiro najustreznejšega kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Tudi psihološki preizkus mora biti vseeno omejen na dokazovanje sposobnosti oziroma izpolnjevanje pogojev za delovno mesto na katerega se je prijavil kandidat.

Stari delodajalec ne sme negativno vplivati na novo zaposlitev delavca

Zakon o delovnih razmerjih pa nikjer ne predvideva, da bi morali kandidati pri prijavi na prosto delovno mesto predložiti mnenje prejšnjih delodajalcev. Ob prenehanju delovnega razmerja delavci od delodajalca lahko zahtevajo izdajo potrdila o vrsti dela, ki so ga opravljali, zakonodaja pa izrecno določa, da v njem delodajalec ne sme navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

Morda bi vas zanimalo še: Ste vedeli? Ekipa izurjenih svetovalcev vam poišče top kadre in Katerih podatkov delodajalec ne sme zahtevati od kandidata za zaposlitev?

Pri pripravi razgovorov za zaposlitev delavca ali pripravi razpisov se lahko posvetujete tudi z našo pravno službo. Pokličite nas lahko na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na data@data.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja