Go to Top

Letni dopust za leto 2020 – delodajalci, ste ga že odmerili svojim zaposlenim?

Letni dopust za leto 2020 – kako ga odmeriti in do kdaj ga je potrebno odmeriti? S temi vprašanji, se pogostokrat na pravnike Data obrnejo delodajalci. Vendar pa mora delodajalec poznati še druga določila vezana na letni dopust, ki jih določa splošni zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in morebitne kolektivne pogodbe panožne dejavnosti. Te so: minimalno trajanje letnega dopusta, kateri so dodatni dnevi letnega dopusta na podlagi zakona in kolektivne pogodbe panožne dejavnosti, sorazmernost letnega dopusta, način izrabe, ipd.

Informativni izračun dnevnice

Priporočljivo je, da delodajalec vse v zvezi za letni dopust za leto 2020 uredi v internem aktu o letnem dopustu. Tudi tega vam naši pravniki pripravijo individualno in skrbno. Slednji je priporočljiv prav iz razloga, ko pride čas, ko mora delodajalec pripraviti odločbo o letnem dopustu za zaposlene, da ima vse urejeno v tem pravilniku  in mu ni potrebno posebej prebirati vseh določb iz zakona in kolektivnih pogodb.

Letni dopust za leto 2020 – do kdaj ga je potrebno odmeriti in obvestiti zaposlenega?

Niste prepričani, kako pravilno odmeriti letni dopust za leto 2020? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pravica do letnega dopusta je zakonsko zagotovljena pravica, ki jo delavec pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. V kolikor ne obvesti, je delodajalec v prekršku in je lahko kaznovan z globo do 2.000 eurov. Odločbo se lahko vroči tudi preko elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo je delavcu zagotovil delodajalec.

Kako določiti letni dopust za leto 2020?

Pri določitvi za letni dopusta za leto 2020je potrebno upoštevati določila veljavnega ZDR-1, določila morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, določila internih aktov in pravilnikov delodajalca, ki urejajo to področje, ter določila pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 določa namreč le minimalno število dni letnega dopusta, ki pripadajo delavcem, ter pri odmeri dodatnih dni dopusta upošteva le nekaj kriterijev.

Ali se lahko letnemu dopustu delavec odpove?

Pravici do letnega dopusta se ni mogoče odpovedati. ZDR-1 izrecno določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Ali je možno denarno nadomestilo za neizrabljen letni dopust?

Neveljaven je sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust za leto 2020, razen ob prenehanju delovnega razmerja.
Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Obvestilo delodajalcem – letni dopust za leto 2020 morate odmeriti do konca marca!

Glede na to, da je že mesec marec, delodajalci čim prej poskrbite, da pisno obvestite svoje zaposlene o letnem dopustu! Namreč inšpekcijski organi na tem področju niso popustljivi, in v kolikor bodo pri inšpekcijskem pregledu (ni nujno, da se prej najavijo) ugotovili, da svoje dolžnosti niste izpolnili, t.j. pisno obvestili o odmeri letnega dopusta, se sankciji zagotovo ne boste izognili.

Bi radi, da naši pravniki pripravijo za vas Pravilnik o letnem dopustu? Potem pokličite na 01 6001 528 in povprašajte po ponudbi!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja