Go to Top

Kratkotrajne storitve tujih podjetij v Sloveniji – kako jih prijaviti?

Kratkotrajne storitve tujih podjetij lahko v Sloveniji izvajajo tako podjetja iz EU kot tudi tretjih držav. Kaj se smatra pod kratkotrajne storitve tujih podjetij? Na kakšen način jih morate prijaviti?

Ustanovitev d.o.o. – hitro in enostavno na DATI! Pokličite 01/600-1530!

Kratkotrajne storitve tujih podjetij v Sloveniji – definicija

Ne smatrajo se vse storitve, ki jih lahko tuje podjetje izvaja v Sloveniji, kot te, ki se jih lahko prijavi pod terminom »kratkotrajne storitve tujih podjetij«. Zavod RS za zaposlovanje strogo opredeljuje, da se za kratkotrajne storitve tujih podjetij smatrajo le:

  • Storitve, povezane z montažo in dobavo strojev, naprav ali opreme ter uvajanjem osebja naročnika oziroma demontažo strojev, naprav ali opreme
  • Redni vzdrževalni servisi, ki so dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme. Morajo jih opravljati napoteni delavci, ki so zaposleni pri delodajalcu.
  • Odpravljanje napak pri dobavljenih strojih, napravah in opremi, ki jih je dolžen dobavitelj popraviti na svoje stroške.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Koliko časa se lahko izvaja kratkotrajne storitve tujih podjetij (iz tretjih držav) v Sloveniji?

Storitve z napotenimi delavci iz tretjih držav (izven EU) lahko podjetje izvaja neprekinjeno 14 dni. V skupnem trajanju ne smejo preseči 90 dni v koledarskem letu. Delavec, ki ga delodajalec napoti na delo v Slovenijo, je lahko znova napoten v Slovenijo po vmesni prekinitvi. Ta mora biti enako dolga kot predhodno izvajanje storitev. V praksi to pomeni, da če podjetje svoje delavce napoti v Slovenijo za 14 dni, se morajo potem za 14 dni vrniti v matično državo, predno jih podjetje znova napoti v Slovenijo. Prav tako mora imeti enako prekinitev tudi tuje podjetje. To pomeni, da tuje podjetje ne more napotiti manjšega števila delavcev v Slovenijo in po njihovem povratku takoj napotiti nove delavce, saj tudi za podjetje velja vmesna prekinitev. Storitve z napotenimi delavci iz EU držav se lahko izvaja 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev. Imate glede napotovanja delavcev kakšne dileme in bi potrebovali pomoč? Obrnite se na naše pravne svetovalce oz. svetovalce iz oddelka za tujce! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

podjetniško svetovanje

Preberite še – Podaljšanje delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji – kako?

Kaj pa, če delavce v Slovenijo napotuje podjetje iz EU?

Podjetja iz EU ali EGP lahko svoje delavce napotijo v Slovenijo na podlagi pogodbe, ki jo sklenejo z naročnikom v Sloveniji. Pogodbi z naročnikom se podjetja lahko izognejo le, če so registrirani in bodo v Sloveniji opravljali dejavnost, kjer po naravi storitve ni naročnika.

Prav tako lahko brez pogodbe v Slovenijo napotujejo podjetja v EU, če imajo v Sloveniji kapitalsko povezano podjetje. Napotitev pa lahko izvedete tudi, če podjetje zagotavlja delo delavca uporabniku (drugemu delodajalcu). V praksi se takemu tipu dela reče »posojanje delovne sile«. Tukaj mora obstajati vez (delovno razmerje) med podjetjem, ki je delodajalec, torej tisto podjetje, ki zaposlenega »posoja«, in delavcem. Prav tako pa mora biti podjetje vpisano pri slovenskem ministrstvu v evidenco tujih pravnih oseb in posameznikov za zagotavljanja dela delavcem drugemu delodajalcu.

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Kratkotrajne storitve tujih podjetij oz. delodajalcev v Sloveniji – izvedba prijave

Delodajalec mora pred začetkom dela prijavo izvesti na spletnem obrazcu Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). ZRSZ delodajalcu po uspešno izvedeni prijavi izda potrdilo, ki ga morajo imeti napoteni delavci s seboj.

Delodajalci lahko na ta način napotujejo svoje zaposlene na delo v Slovenijo tudi, če njihovi zaposleni niso državljani EU. Za napotitev v Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja, morajo si pa v svoji državi primerno urediti napotitev. V EU državah to pomeni pridobitev potrdila A1. Prav tako mora delodajalec poskrbeti, da lahko delavci, ki niso državljani EU v Slovenijo legalno vstopijo. V kolikor niso državljani EU, to pomeni, da potrebujejo dovoljenja za prebivanje v državi članici EU ali vizume za Schengenski prostor. Prav tako morajo delavci svoj naslov prebivališča v Sloveniji za čas napotitve sporočiti pristojni policijski postaji. V kolikor bivajo v turističnih nastanitvah, načeloma to prijavo uredi lastnik nastanitve. Če pa osebe bivajo v privatnih nastanitvah, pa morajo v veliko primerih za prijavo poskrbeti delavci sami.

Delavci, ki bodo v Slovenijo napoteni za več kot 90 dni, morajo pred pretekom 90-dnevnega bivanja v Sloveniji vložiti tudi vlogo za dovoljenje za prebivanje. To velja tako za državljane tretjih držav kot tudi za EU državljane.

Minimalna plača v 2023, koliko znaša po novem?

Ali so mogoče tudi spremembe pri prijavah?

V primeru, da se napotitev zaključi pred napovedanim datumom, mora delodajalec datum zaključka javiti ZRSZ. Prav tako mora vsako spremembo javiti ZRSZ pravočasno. Na primer, če kakšen izmed delavcev svojo napotitev zaključi predčasno ali pa če se napotuje novo osebo znotraj že obstoječega časa napotitve. Vsako podaljšanje prijave, ko gre za kratkotrajne storitve tujih podjetij, morate pravočasno vložiti pri ZRSZ.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja