Go to Top

Komu pripada varstveni dodatek?

Varstveni dodatek je namenjen posameznikom in družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Je eden izmed socialnih transferjev.

Varstveni dodatek upravičencem zagotavlja sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju, denimo stroški vzdrževanja stanovanja, in ne stroškov zagotavljanja minimalnih življenjskih potreb. Zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb se namreč upravičencem zagotavlja z denarno socialno pomočjo. Varstveni dodatek torej pripada tistim, ki zaradi svoje starosti oziroma stanja potrebujejo pomoč trajno, saj ni mogoče pričakovati, da bi si lahko socialni položaj izboljšali s pridobitnim delom.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Preverite, kakšne prednosti in slabosti prinaša samozaposlitev.

Več informacij

S 1. februarjem 2017 so pričele veljati spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Denarne pomoči in varstvenega dodatka pod določenimi pogoji ni treba več vračati. Več o tem preberite v prispevku Novela ukinja vračilo prejete pomoči prejemnikov varstvenega dodatka.

Prijava na izobraževanje

Komu pripada varstveni dodatek?

Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so:

 • trajno nezaposljive,
 • trajno nezmožne za delo,
 • nezaposlene in so starejše od 63 let ( ženske) oziroma od 65 let (moški) ter so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali če njihov dohodek oziroma lastni dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:

 • ima status invalida I. kategorije,
 • je invalidsko upokojena,
 • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb,
 • ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to mnenje invalidski komisiji.

Trajno nezaposljiva pa je oseba, ki ima odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov. V pomoč pri ustreznem zaposlovanju vam je lahko naše kadrovsko svetovanje, morebitna vprašanja pa lahko zastavite tudi Datinim pravnim strokovnjakom.

varstveni dodatekNa Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da je do varstvenega dodatka upravičena samska oseba, katere mesečni dohodek ne presega 476,87 evrov in ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje.

Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 476,87 evrov in lastnim dohodkom. Pri dodelitvi varstvenega dodatka pa se ne upoštevajo prihranki samske osebe do višine 2.500 evrov

Za družino je varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom družine za varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine. Za pridobitev varstvenega dodatka pa se ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) družine do 3500 evrov.

O vlogi odloča center za socialno delo

Varstveni dodatek se uveljavlja skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vloga za uveljavljanje pravic, tudi za varstveni dodatek, je enotna. Posameznik jo odda na centru za socialno delo, kjer ima stalno prebivališče. Obrazec vloge pa je dostopen tudi na spletu.

Kakšen pa je sam postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, tudi varstvenega dodatka?

Ali bo oseba upravičena do varstvenega dodatka, se presoja od primera do primera, ob upoštevanju vseh dohodkov, okoliščin, premoženja in vseh ostalih zakonskih pogojev posameznega vlagatelja. O vlogi odloča center za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče. Če vlagatelj meni, da mu je bila pomoč neupravičeno zavrnjena, lahko v 15 dneh, od dneva, ko je odločbo prejel, vloži pritožbo, o kateri odloča ministrstvo.

Prijava na izobraževanje

Morda vas zanima tudi:

Komentarjev (17)

 • milan camlek 21. maja 2017 - 19:01 Odgovori

  pametno da lahko tudi mi ugotovimo kaj je novega na tem področju

 • Mateja Brlogar 22. maja 2017 - 10:05 Odgovori

  Sem prejemnica varstvenega dodatka,ter upokojena, stara sem 47 let. Zanima me če bo treba mojim svojcem po moji smrti ta znesek ki ga prejemam vrniti, Hvala in lep dan

  • Dominika Ahačič 22. maja 2017 - 10:48 Odgovori

   Spoštovani,
   zahvaljujemo se vam za vprašanje. Predlagamo, da se s svojim vprašanjem obrnete na pristojni Center za socialno delo. Tam vam bodo lahko svetovali na podlagi vašega konkretnega primera.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • Munda Milena 23. maja 2017 - 10:25 Odgovori

  Majda merc
  Stara sem 63let.Zanima me,če sem tudi jaz upravičena do kakršne koli državne pokojnine oz.pomoči..Nisem bila nikjer zaposlena in nisem plačevala prispevkov v pokojninski sistem..Sem brez premoženja.Živim na podeželju z možem in sinovo družino,toda brez vsakršnega dohodka..Kam se lahko obrnem za dodatna pojasnila..? Hvala za odgovor

  • Dominika Ahačič 23. maja 2017 - 10:42 Odgovori

   Spoštovani,
   zahvaljujemo se vam za vprašanje. Predlagamo, da se s svojim vprašanjem obrnete na Center za socialno delo v kraju, kjer bivate. Tam vam bodo lahko svetovali na podlagi vašega konkretnega primera.

   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • Geza Šeruga 6. oktobra 2017 - 14:18 Odgovori

  Sem invalid 3 kategorije in prejemam 267e
  Na zevodu me je komisija ocenila kot nezapostljiv. Zanima me če sem upravičen do varstvenega dodatka

  • Manca Borko Grimšič 6. oktobra 2017 - 15:18 Odgovori

   Pozdravljeni, svetujemo vam, da se s svojim vprašanjem obrnete na pristojni Center za socialno delo. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

 • Veletanlić selime 13. Februarja 2018 - 22:50 Odgovori

  Moj mož je invalidsko upokojen in ima minimalno pokojnino ki znaša 425e pa ga zanima dali ima pravico do varstvenih dodatka lp

  • Manca Borko Grimšič 14. Februarja 2018 - 8:48 Odgovori

   Pozdravljeni, najboljše bo, da se s svojim vprašanjem v zvezi z vašo specifično situacijo obrnete na ZPIZ. lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

   • Elviro Valjak 14. Marca 2020 - 19:36 Odgovori

    Sem Valjak Melija in me zanima, če sem upravičena do varnostnega dodatka, pojnina je 410,€. Imam v lasti stanovanje, ki mi ga je zapustil pokojni mož,vredno okoli 150.000,00€. Varnostni dodatek sem že dobivala okoli 10 do 15 let. Znesek pa 80€. Takrat sem ga ukinila zaradi tega, ker bi otroci morali vačat in to nisem hotela. Z majhno pokojnino se s težavo prebijam skozi mesec. Prosim za odgovor. [email protected]

    • DATA d.o.o. 15. Marca 2020 - 10:26 Odgovori

     Pozdravljeni.

     Zahvaljujemo se vam za vprašanje, vendar DATA d.o.o. žal ni pristojna. Svetujemo vam, da se obrnete na pristojni Center za socialno delo.

     Lep pozdrav,
     DATA d.o.o.

 • vlado h 29. Septembra 2018 - 13:55 Odgovori

  sem invalid 2.kat. in sem invalidsko upokojen in imam invalidske pokojnine 337,00 evronv.
  Zanima me če sem opravičen do varstvenega dodatka, žena pa je invalid 3.kat.in ima invalidsko nadomestilo.

  • Data, d.o.o. 1. oktobra 2018 - 11:11 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vprašanje. Predlagamo, da se s svojim konkretnim primerom obrnete na pristojni Center za socialno delo, saj vam bodo dali najbolj verodostojen odgovor na podlagi podatkov o vaši situaciji. Srečno in lep pozdrav, Data, d.o.o.

 • Hanusa Becirovic 12. Junija 2019 - 13:35 Odgovori

  Zanima me ali lahko mož prejema varstveni dodatek če jaz njegova žena nisam prijavljena na zavodu za zaposlovanje,sem brezposlena oseba,hvala

  • Data, d.o.o. 13. Junija 2019 - 15:19 Odgovori

   Spoštovani,

   organ, ki presoja upravičenost do varstvenega dodatka v posameznem primeru je Center za socialno delo, zato bo najbolje, da se obrnete na njih.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Elviro Valjak 14. Marca 2020 - 19:19 Odgovori

  Si upravičen do VD če imaš nepremičnino. Moja mati ima pokojnino okoli 410,00€. Pravkar je bila povišana. Stanovanje v katerem stanuje je bilo od moža- on je bil čhif na tujih ladjah. Dobro je zaslužil. Sedaj je pokojni. Ali je gospa upravičena do VD? Prosim na odgovor [email protected] lp e

  • DATA d.o.o. 15. Marca 2020 - 10:26 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje, vendar DATA d.o.o. žal ni pristojna. Svetujemo vam, da se obrnete na pristojni Center za socialno delo.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja